Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

MP logoPodľa hlásení z Okresných úradov bolo za sedem mesiacov poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 35 363 kusov diviačej zveri. Rádovo to znamená takmer o 3000 ks viac ulovenej diviačej zveri za mesiac september ako v minulom roku. Alarmujúca je ale výška úhynu, ktorá dosiahla už 3071 ks! Od 1.4.2021 mali poľovníci výnimku zo zákazu vychádzania i cestovania mimo okres, čo sa jednoznačne osvedčilo a potvrdilo ako jeden z problémov, ktorý dopomohol k tomu, že lov v mesiaci marec bol nedostačujúci.

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci 2020     
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 79 167 126 744 627 315 1525 904 2632 2051 60 406 168
Trnava 202 81 190 155 766 698 378 1664 696 2822 2008 18 432 213
Nitra 316 273 276 329 1072 1824 1228 2354 1380 4018 5034 26 1058 521
Trenčín 460 198 384 224 2250 2177 1529 5069 2845 8163 6973 95 1602 743
Banská Bystrica 1348 581 1174 739 4664 2578 1788 8941 2859 16141 8545 436 1800 1147
Žilina 392 168 383 205 2474 1430 797 3370 1739 6619 4339 53 1009 761
Prešov 732 243 601 272 3067 1359 1013 4891 1489 9291 4376 1430 678 776
Košice 456 103 405 180 1396 707 446 2033 335 4290 1771 927 277 514
VLM  57 29 35 16 151 74 72 369 75 612 266 26 38 35
                             
Sumár 4159 1755 3615 2246 16584 11474 7566 30216 12322 54588 35363 3071 7300 4878

marec september

OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci  lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 45 168 98 726 547 263 1462 692 2542 1645 52 389 236
Trnava 202 54 190 115 766 597 324 1664 486 2822 1576 13 368 263
Nitra 316 200 276 234 1072 1573 1019 2354 950 4018 3976 21 942 606
Trenčín 460 136 384 170 2250 1850 1231 5069 1984 8163 5371 95 1667 823
Banská Bystrica 1313 409 1136 577 4495 2216 1494 8922 2049 15865 6745 389 1747 1616
Žilina 379 124 377 148 2318 1248 671 3257 1139 6331 3330 48 995 694
Prešov 716 171 567 219 2907 1219 890 4831 1199 9021 3698 1352 866 1115
Košice 433 82 386 141 1318 645 380 2007 246 4144 1494 911 324 803
VLM  57 27 35 14 151 66 61 369 60 612 228 24 51 48
                             
Sumár 4062 1248 3519 1716 16003 9961 6333 29935 8805 53518 28063 2905 7349 6204

marec august

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 31 168 74 726 473 204 1462 474 2542 1256 46 372
Trnava 202 33 190 87 766 525 258 1664 305 2822 1208 11 459
Nitra 316 121 276 175 1072 1307 815 2354 616 4018 3034 19 1154
Trenčín 460 69 384 105 2250 1460 917 5069 1153 8163 3704 45 1605
Banská Bystrica 1280 280 1081 427 4219 1764 1148 8862 1379 15442 4998 338 1926
Žilina 376 75 367 110 2144 972 513 3159 665 6046 2335 33 740
Prešov 704 112 553 160 2665 1001 690 4751 869 8673 2832 1262 977
Košice 419 59 365 104 1271 516 324 1993 167 4048 1170 884 363
VLM  57 22 35 11 151 51 46 369 47 612 177 22 31
                           
Sumár 4000 802 3419 1253 15264 8069 4915 29683 5675 52366 20714 2660 7627

 

 

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci 
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 22 168 49 695 363 143 1462 307 2511 884 39 269
Trnava 202 17 189 55 735 349 151 1664 177 2790 749 9 221
Nitra 316 72 276 114 1072 889 528 2354 277 4018 1880 14 656
Trenčín 460 33 384 65 2250 891 495 5069 615 8163 2099 34 889
Banská Bystrica 1268 128 1050 248 4097 1177 689 8833 830 15247 3072 288 1001
Žilina 367 35 351 69 1878 682 314 3122 495 5718 1595 29 745
Prešov 688 58 524 105 2367 722 471 4664 499 8243 1855 1201 813
Košice 408 38 355 72 1204 398 203 1993 96 3960 807 825 295
VLM  57 20 35 9 151 44 34 369 39 612 146 19 32
                           
Sumár 3952 423 3332 786 14449 5515 3028 29530 3335 51262 13087 2458 4921

 graf 19 21 21

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 185 15 167 25 690 261 99 1462 215 2504 615 24 331
Trnava 202 12 189 32 735 252 107 1664 125 2790 528 7 308
Nitra 316 24 276 72 1072 613 359 2354 156 4018 1224 10 565
Trenčín 460 14 384 32 2250 492 268 5069 404 8163 1210 22 724
Banská Bystrica 1260 85 1038 164 4028 754 465 8848 603 15177 2071 193 1062
Žilina 366 13 344 32 1780 385 174 3087 246 5577 850 25 528
Prešov 688 25 519 60 2284 432 282 4664 243 8155 1042 1101 660
Košice 231 22 236 49 698 237 139 1276 65 2441 512 711 267
VLM  57 17 35 7 151 34 23 369 33 612 114 18 72
                           
Sumár 3765 227 3188 473 13688 3460 1916 28793 2090 49437 8166 2111 4517

 

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán spolu lov úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 153 3 139 12 540 114 53 1180 102 1012 284 20 206
Trnava   4   14   98 48   56   220 3 161
Nitra 316 15 276 40 1072 320 195 2354 89 4018 659 4 482
Trenčín 278 9 250 9 1384 171 102 3135 195 5047 486 0 373
Banská Bystrica 961 33 764 55 3186 357 187 6674 377 11587 1009 88 750
Žilina 259 5 242 11 1144 117 57 2128 132 3773 322 12 250
Prešov 574 16 463 24 1911 167 89 3987 86 6935 382 732 252
Košice 116 8 126 18 360 112 55 577 52 1179 245 552 164
VLM  57 4 35 2 151 11 7 369 18 612 42 5 25
                           
Sumár 2714 97 2295 185 9748 1467 793 20404 1107 34163 3649 1416 2663

 Lov diviačej zveri k 31.3.2021

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu   úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   3   5   20 5   45 78 7 78
Trnava   2   4   16 12   25 59 0 59
Nitra   4   8   69 49   47 177 2 177
Trenčín   3   3   30 18   59 113 0 113
Banská Bystrica   10   13   53 42   141 259 35 259
Žilina   0   2   21 13   36 72 12 72
Prešov   7   7   49 31   36 130 417 130
Košice   4   5   29 20   23 81 224 81
VLM    2   1   5 5   4 17 1 17
                         
Sumár   35   48   292 195   416 986 698 986

Hľadať

Kalendár


Doba lovu zveri  
 icon1 Osvetové podujatia 2021
icon2 Kynologické podujatia 2021
icon3 Strelecké podujatia na rok 2021
icon5 Chovateľské prehliadky 2021

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

40t

Newsletter

40t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

R RENAULT LOGO vertical positive CMYK

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.