Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

MP logoPodľa hlásení z Okresných úradov bolo za štyri mesiace mesiace novej poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 13 087 kusov diviačej zveri. Alarmujúca je ale výška úhynu, ktorá dosiahla 2 458 ks! Od 1.4.2021 mali poľovníci výnimku zo zákazu vychádzania i cestovania mimo okres, čo sa jednoznačne osvedčilo a potvrdilo ako jeden z problémov, ktorý dopomohol k tomu, že lov v mesiaci marec bol nedostačujúci.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci 
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 186 22 168 49 695 363 143 1462 307 2511 884 39 269
Trnava 202 17 189 55 735 349 151 1664 177 2790 749 9 221
Nitra 316 72 276 114 1072 889 528 2354 277 4018 1880 14 656
Trenčín 460 33 384 65 2250 891 495 5069 615 8163 2099 34 889
Banská Bystrica 1268 128 1050 248 4097 1177 689 8833 830 15247 3072 288 1001
Žilina 367 35 351 69 1878 682 314 3122 495 5718 1595 29 745
Prešov 688 58 524 105 2367 722 471 4664 499 8243 1855 1201 813
Košice 408 38 355 72 1204 398 203 1993 96 3960 807 825 295
VLM  57 20 35 9 151 44 34 369 39 612 146 19 32
                           
Sumár 3952 423 3332 786 14449 5515 3028 29530 3335 51262 13087 2458 4921

 graf 19 21 21

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 185 15 167 25 690 261 99 1462 215 2504 615 24 331
Trnava 202 12 189 32 735 252 107 1664 125 2790 528 7 308
Nitra 316 24 276 72 1072 613 359 2354 156 4018 1224 10 565
Trenčín 460 14 384 32 2250 492 268 5069 404 8163 1210 22 724
Banská Bystrica 1260 85 1038 164 4028 754 465 8848 603 15177 2071 193 1062
Žilina 366 13 344 32 1780 385 174 3087 246 5577 850 25 528
Prešov 688 25 519 60 2284 432 282 4664 243 8155 1042 1101 660
Košice 231 22 236 49 698 237 139 1276 65 2441 512 711 267
VLM  57 17 35 7 151 34 23 369 33 612 114 18 72
                           
Sumár 3765 227 3188 473 13688 3460 1916 28793 2090 49437 8166 2111 4517

 

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán spolu lov úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 153 3 139 12 540 114 53 1180 102 1012 284 20 206
Trnava   4   14   98 48   56   220 3 161
Nitra 316 15 276 40 1072 320 195 2354 89 4018 659 4 482
Trenčín 278 9 250 9 1384 171 102 3135 195 5047 486 0 373
Banská Bystrica 961 33 764 55 3186 357 187 6674 377 11587 1009 88 750
Žilina 259 5 242 11 1144 117 57 2128 132 3773 322 12 250
Prešov 574 16 463 24 1911 167 89 3987 86 6935 382 732 252
Košice 116 8 126 18 360 112 55 577 52 1179 245 552 164
VLM  57 4 35 2 151 11 7 369 18 612 42 5 25
                           
Sumár 2714 97 2295 185 9748 1467 793 20404 1107 34163 3649 1416 2663

 

 Lov diviačej zveri k 31.3.2021

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu   úhyn  lov v danom mesiaci
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   3   5   20 5   45 78 7 78
Trnava   2   4   16 12   25 59 0 59
Nitra   4   8   69 49   47 177 2 177
Trenčín   3   3   30 18   59 113 0 113
Banská Bystrica   10   13   53 42   141 259 35 259
Žilina   0   2   21 13   36 72 12 72
Prešov   7   7   49 31   36 130 417 130
Košice   4   5   29 20   23 81 224 81
VLM    2   1   5 5   4 17 1 17
                         
Sumár   35   48   292 195   416 986 698 986
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.