Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

AMO 04 2019Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie dva prípady. Tretí prípad bol v blízkosti druhého prípadu, v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu. Štvrtý prípad bol v obci Rad, vzdialenosť niekoľko km od ostatných prípadov.

Ošípané v daných obciach budú v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie.

Celkovo tak ide už o štyri prípady AMO na Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu Čína zakázala dovoz ošípaných, diviakov a výrobkov z nich zo Slovenska. Oznámil to v stredu čínsky colný úrad.

Čína, najväčší producent ošípaných na svete, tiež bojuje s touto vysoko nákazlivou chorobou, ktorá bola odhalená v každej provincii a regióne na pevnine, ako aj na ostrove Chaj-nan a v Hongkongu. Jeho výskyt v Číne bol prvýkrát potvrdený v auguste 2018.

AMO 04 2019AMO 04 2019 SR

Zdroj: TASR