Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

AMO KU 2021 10 15Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v Bardejov, Gelnica, Košice-mesto, Košice okolie, Michalovce, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Detva, Stará Ľubovňa. Sabinov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Lučenec, Brezno, Poprad. K 15.10.2021 bolo potvrdených 3 308 prípadov u diviačej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošípaných a 1 vo veľkochove ošípaných.

Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. V poľovníckej sezóne 2020/2021 sa poľovníkom podarilo znížiť stavy diviačej zveri o 60 171 kusov, čo je z dôvodu prijatých zamedzujúcich opatrení kvôli COVID-19 až o 20 % menej ako v predchádzajúcej sezóne. Hoci v letných mesiacoch to ešte vyzeralo, že budeme atakovať hranicu 100-tisíc kusov.

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zverihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

Preklasifikovanie územia je výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných strán ( chovateľov, poľovníkov, veterinárnych lekárov, verejnej správy, spracovateľov bravčového mäsa) pokiaľ ide o uplatňovanie nariadených opatrení.
V praxi to znamená úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, uľahčenie obchodovania s ošípanými a označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ .

Mapa je aktuálna k 15.10.2021

AMO PR 10 21

Potvrdené prípady AMO na Slovensku u domácich ošípaných a diviačej zveri nájdete na interaktívnej mape po kliknutí na tento link.

AKTUÁLNY POČET PRÍPADOV AMO V ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE OD 1.1.2021 

Krajina Počet prípadov k 17.3.2021
Bulharsko 132
Estónsko 24
Nemecko 422
Maďarsko 1084
Taliansko 4
Lotyšsko 66
Litva  40
Poľsko 786
Rumunsko 470
Slovensko  405
Spolu 3433


Zoznam poľovných revírov zaradených do zón nájdete v prílohe v excelovskom súbore.
Mapa so zobrazením infikovaných oblastí, nárazníkových zón a vykreslenie novej NZ na severnej hranici s Poľskom.

VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY
podľa kat.
ULOVENÉ
bez zmien správania
ULOVENÉ
so zmenami správania
DIVIAK 38 Dospelé diviaky 151 2 1
DIVIAČICA 96 1 2
DOSPELÝ-neidentif. 17 0 0
LANŠTIAK-samec 91 Lanštiaky 187 6 1
LANŠTIAK-samica 58 4 0
LANŠTIAK-neidentif. 38 1 0
DIVIAČA-samec 105 Diviačatá 214 11 5
DIVIAČA-samica 76 3 3
DIVIAČA-neidentif. 33 2 1
SPOLU 552   552 30 13
      % ulovených 69,77% 30,23%

pozit pripady amo

VEKOVÁ A POHLAVNÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY Percentuálny
podiel POZIT
rozdelenie neidentif SPOLU
Dospelý diviak ♂ 38 29% 5 43
Dospelá diviačica ♀ 96 71% 12 108
Lanštiak ♂ 91 61% 24 115
Lanštiak ♀ 58 39% 14 72
Diviača ♂ 105 58% 19 124
Diviača ♀ 76 42% 14 90

pozit pohlaviavek

 Od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Boxy dostalo do užívania 595 užívateľov poľovných revírov v okresoch:

 Okres  Počet odovzdaných chladiarenských zariadení
 Trebišov  41
 Michalovce  42
 Sobrance   19 
 Košice-okolie  54 
 Košice    4
 Revúca   14
 Gelnica    6
 Rožňava  31
 Rimavská Sobota  36
 Lučenec + Poltár  46
 Veľký Krtíš  39
 Medzilaborce    6
 Humenné  24
 Snina  22
 Vranov nad Topľou  27 
 Levice  43
 Nové Zámky  27
 Komárno  44
 Krupina  19
 Dunajská Streda  42 
 Svidník    5
 Stropkov    1 
 Zvolen    2
 Banská Štiavnica    1 
28.2.2020 595


Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazyMimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

Zdroj: mpsr.sk, svps.sk
Autor: M. Hustinová

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (AMO_KU_2021_10_15.png)AMO_KU_2021_10_15.png[AMO mapa NZ, IO, VRO - podľa katastr. území, október 2021]2154 kB
Stiahnúť tento súbor (AMO_PR_2021_10_15.png)AMO_PR_2021_10_15.png[AMO mapa NZ, IO, VRO, - podľa poľovných revírov, október 2021]1944 kB
Stiahnúť tento súbor (PR_2021_pracovny_21 10 08.xls)PR_2021_pracovny_21 10 08.xls[Zaradenie revírov Slovenska, AMO október 2021]413 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.