Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

mapaPR2021.02.12 cAfrický mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v 16-tich okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, Veľký Krtíš, Gelnica. K 26.2.2021 bolo potvrdených 1195 prípadov u diviačej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošípaných.

Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. V poľovníckej sezóne 2019/2020 sa poľovníkom podarilo znížiť stavy diviačej zveri o 75 223 kusov.

Počet prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri v štátoch Európy s potvrdeným vírusom v roku 2020

Krajina Posledný hlásený prípad Počet prípadov 2020 % podiel prípadov
Belgicko 10.03.2020 3 0,03%
Bulharsko 30.12.2020 533 4,83%
Estónsko 28.12.2020 68 0,62%
Nemecko 31.12.2020 403 3,65%
Maďarsko 25.12.2020 4001 36,28%
Taliansko 22.12.2020 41 0,37%
Lotyšsko 30.12.2020 320 2,90%
Litva  30.12.2020 230 2,09%
Moldavsko 22.05.2020 30 0,27%
Poľsko 30.12.2020 4070 36,91%
Srbsko 23.12.2020 63 0,57%
Rumunsko 30.12.2020 885 8,03%
Slovensko  31.12.2020 375 3,40%
Ukrajina 17.12.2020 5 0,05%
Spolu 11027 100,00%

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPS SR predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike a odsúhlasení tohto postupu zástupcami členských krajín EÚ na rokovaní Stáleho výboru re pre krmivá, zvieratá a potraviny- sekcie zdravia zvierat dňa 16.12.2019 bolo dňa 18.12.2019 publikované v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie rozhodnutie Komisie č 2169/2019/EC , ktoré upravuje zóny na infikovanom území AMO na Slovensku. EK pozitívne posúdila všetky aktivity ŠVPS SR v oblasti kontroly afrického moru ošípaných v infikovanom regióne Trebišova a Michaloviec. Využitie finančných prostriedkov, ktoré boli mimoriadne poskytnuté Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa efektívne využívajú na zdolávanie nákazy a aj do budúcnosti takáto podpora bude nevyhnutná.

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zverihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

Preklasifikovanie územia je výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných strán ( chovateľov, poľovníkov, veterinárnych lekárov, verejnej správy, spracovateľov bravčového mäsa) pokiaľ ide o uplatňovanie nariadených opatrení.
V praxi to znamená úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, uľahčenie obchodovania s ošípanými a označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ .

Potvrdené prípady AMO na Slovensku u domácich ošípaných a diviačej zveri nájdete na interaktívnej mape po kliknutí na tento link.

POČET PRÍPADOV AMO V ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE OD 1.1.2021 

Mapa so zobrazením infikovaných oblastí, nárazníkových zón a vykreslenie novej NZ na severnej hranici s Poľskom.
mapaPR2021.02.12 c hranice

 Zoznam poľovných revírov zaradených do zón nájdete v prílohe v excelovskom súbore.

VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY
podľa kat.
ULOVENÉ
bez zmien správania
ULOVENÉ
so zmenami správania
DIVIAK 38 Dospelé diviaky 151 2 1
DIVIAČICA 96 1 2
DOSPELÝ-neidentif. 17 0 0
LANŠTIAK-samec 91 Lanštiaky 187 6 1
LANŠTIAK-samica 58 4 0
LANŠTIAK-neidentif. 38 1 0
DIVIAČA-samec 105 Diviačatá 214 11 5
DIVIAČA-samica 76 3 3
DIVIAČA-neidentif. 33 2 1
SPOLU 552   552 30 13
      % ulovených 69,77% 30,23%

pozit pripady amo

VEKOVÁ A POHLAVNÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY Percentuálny
podiel POZIT
rozdelenie neidentif SPOLU
Dospelý diviak ♂ 38 29% 5 43
Dospelá diviačica ♀ 96 71% 12 108
Lanštiak ♂ 91 61% 24 115
Lanštiak ♀ 58 39% 14 72
Diviača ♂ 105 58% 19 124
Diviača ♀ 76 42% 14 90

pozit pohlaviavek

 Od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Boxy dostalo do užívania 595 užívateľov poľovných revírov v okresoch:

 Okres  Počet odovzdaných chladiarenských zariadení
 Trebišov  41
 Michalovce  42
 Sobrance   19 
 Košice-okolie  54 
 Košice    4
 Revúca   14
 Gelnica    6
 Rožňava  31
 Rimavská Sobota  36
 Lučenec + Poltár  46
 Veľký Krtíš  39
 Medzilaborce    6
 Humenné  24
 Snina  22
 Vranov nad Topľou  27 
 Levice  43
 Nové Zámky  27
 Komárno  44
 Krupina  19
 Dunajská Streda  42 
 Svidník    5
 Stropkov    1 
 Zvolen    2
 Banská Štiavnica    1 
28.2.2020 595


Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazyMimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

Zdroj: mpsr.sk, svps.sk
Autor: M. Hustinová

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ASR AMO_len2021 02_upr.xls)Zaradenie PR do zón 3/2021[Zaradenie revírov Slovenska 2021]411 kB
Stiahnúť tento súbor (mapaPR2021.02.12_c.png)mapaPR2021.02.12_c.png[Mapa infikovanej a nárazníkovej zóny - Slovensko, 3/2021]770 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.