Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

mapa 22.12.22Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v Trebišov, Sobrance, Michalovce, Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Humenné, Snina, Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Svidník, Košice-mesto, Košice-okolie, Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Detva, Zvolen, Krupina, Lučenec, Banská Bystrica, Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Partizánske, Zlaté Moravce.

 

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zverihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN.

Preklasifikovanie územia je výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných strán ( chovateľov, poľovníkov, veterinárnych lekárov, verejnej správy, spracovateľov bravčového mäsa) pokiaľ ide o uplatňovanie nariadených opatrení.
V praxi to znamená úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, uľahčenie obchodovania s ošípanými a označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ.

Mapa je aktuálna k 15.3.2024

mapaPR 2024.03.07 hranice

Potvrdené prípady AMO na Slovensku u domácich ošípaných a diviačej zveri nájdete na interaktívnej mape po kliknutí na tento link.

Krajina Počet prípadov k marcu 2022
Bulharsko 225
Estónsko 22
Nemecko 546
Maďarsko 193
Taliansko 77
Lotyšsko 179
Litva  76
Poľsko 888
Rumunsko 245
Srbsko 32
Slovensko  206
Ukrajina 2
Spolu 2693

 

VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY VEKOVÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY
podľa kat.
ULOVENÉ
bez zmien správania
ULOVENÉ
so zmenami správania
DIVIAK 38 Dospelé diviaky 151 2 1
DIVIAČICA 96 1 2
DOSPELÝ-neidentif. 17 0 0
LANŠTIAK-samec 91 Lanštiaky 187 6 1
LANŠTIAK-samica 58 4 0
LANŠTIAK-neidentif. 38 1 0
DIVIAČA-samec 105 Diviačatá 214 11 5
DIVIAČA-samica 76 3 3
DIVIAČA-neidentif. 33 2 1
SPOLU 552   552 30 13
      % ulovených 69,77% 30,23%

pozit pripady amo

VEKOVÁ A POHLAVNÁ KATEGÓRIA POZITÍVNE PRÍPADY Percentuálny
podiel POZIT
rozdelenie neidentif SPOLU
Dospelý diviak ♂ 38 29% 5 43
Dospelá diviačica ♀ 96 71% 12 108
Lanštiak ♂ 91 61% 24 115
Lanštiak ♀ 58 39% 14 72
Diviača ♂ 105 58% 19 124
Diviača ♀ 76 42% 14 90

pozit pohlaviavek

 Od 30. septembra 2021 bola zabezpečená distribúcia ďalších 430 chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov v blízkosti ošíparní, novej nárazníkovej zóne s podmienkou lovu viac ako 15tich diviakov v predošlej poľovníckej sezóne a rozdelené boli nasledovne

Okres BOXY Okres BOXY
2021/2022 2021/2022
Bánovce nad Bebravou 15 Považská Bystrica 12
Banská Bystrica 12 Prešov 27
Bardejov 24 Prievidza 7
Brezno 14 Revúca  10
Detva 11 Rimavská Sobota 12
Galanta 5 Rožňava 8
Gelnica 5 Ružomberok 1
Humenné 5 Senica 13
Ilava 7 Spišská Nová Ves 10
Kežmarok 8 Stará Ľubovňa  8
Košice-okolie 4 Stropkov 11
Krupina 2 Svidník 17
Levice 15 Šaľa  2
Levoča 9 Topoľčany 5
Liptovský Mikuláš 18 Trenčín 8
Lučenec 5 Trnava 14
Nitra 5 Veľký Krtíš 1
Nové Mesto nad Váhom 4 Vranov nad Topľou 4
Nové Zámky 14 Zlaté Moravce 4
Partizánske 4 Zvolen 19
Pezinok 6 Žiar nad Hronom 31
Piešťany 5 SPOLU                      430
Poprad 9

 Od 21. augusta 2019 bola zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Boxy dostalo do užívania 595 užívateľov poľovných revírov v okresoch:

 Okres  Počet odovzdaných chladiarenských zariadení
 Trebišov  41
 Michalovce  42
 Sobrance   19 
 Košice-okolie  54 
 Košice    4
 Revúca   14
 Gelnica    6
 Rožňava  31
 Rimavská Sobota  36
 Lučenec + Poltár  46
 Veľký Krtíš  39
 Medzilaborce    6
 Humenné  24
 Snina  22
 Vranov nad Topľou  27 
 Levice  43
 Nové Zámky  27
 Komárno  44
 Krupina  19
 Dunajská Streda  42 
 Svidník    5
 Stropkov    1 
 Zvolen    2
 Banská Štiavnica    1 
SPOLU 595

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazyMimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR!

Zdroj: mpsr.sk, svps.sk
Autor: M. Hustinová

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mapaPR_2024.03.07_hranice.png)mapaPR_2024.03.07_hranice.png[AMO mapa NZ, VRO, IO - podľa poľovných revírov, marec 2024]2000 kB
Stiahnúť tento súbor (PR_2024.03.15.xls)Zaradenie PR do zón 15.3.2024[Zaradenie PR do zón 15.3.2024]295 kB

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.