Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámci opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru ošípaných na Slovensku (ďalej len „AMO“)  rozhodlo pokračovať vo finančnej motivácii užívateľov poľovných revírov k zintenzívneniu znižovania denzity diviačej zveri a vyhľadávania a bezpečného odstraňovania kadáverov uhynutej diviačej zveri s cieľom výrazne eliminovať možnosť prenosu AMO do chovov ošípaných.

Po vyhodnotení účinnosti opatrení prijatých vo vzťahu k problematike AMO v roku 2023 ministerstvo schválilo pre rok 2024 nasledovné motivačné opatrenia pre užívateľov poľovných revírov:

  1. finančnú motiváciu na intenzívny lov diviačej zveri (ďalej len „zástrelné“),
  1. finančnú motiváciu na vyhľadávanie, zber a bezpečné odstraňovanie uhynutých tiel diviačej zveri v spracovateľskom závode (kafilérii) alebo zakopaním na mieste (ďalej len „zberné“), podľa nariadení regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“).

O zástrelné môžu požiadať užívatelia poľovných revírov na celom území Slovenska za diviaky ulovené od 01.07.2024.

Výška zástrelného bude poskytnutá diferencovane na základe zaradenia okresu do pásiem zastreleného:

  • v hodnote 100 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 1. zástrelného,

  • v hodnote 150 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 2. zástrelného,

  • v hodnote 50 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 3. zástrelného.

O zberné môžu požiadať užívatelia poľovných revírov na celom území Slovenska v  hodnote 70 € za každý uhynutý kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia), ktorý bol bezpečne odstránený v spracovateľskom zariadení (ďalej len „kafiléria") alebo zakopaním na mieste nálezu , v súlade s usmerneniami a nariadeniami  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“) a RVPS . Finančná motivácia za zberné bude poskytnutá za bezpečné odstránenie uhynutého jedinca diviačej zveri, nie iba za jeho nájdenie.

O zástrelné a zberné môže užívateľ poľovného revíru požiadať aj za jedince ulovené na nepoľovnej ploche a za jedince uhynuté a bezpečne odstránené z nepoľovnej plochy. O zástrelné na nepoľovnej ploche je oprávnený požiadať užívateľ poľovného revíru, ktorý bol príslušným orgánom štátnej správy poverený vykonaním lovu podľa § 56 ods. 7  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“). O zberné na nepoľovnej plochy je oprávnený požiadať užívateľ poľovného revíru príslušný podľa 66 ods. 3 (druhej vety) zákona o poľovníctve.

Zástrelné a zberné môže byť poskytnuté za diviaky ulovené alebo bezpečne odstránené uhynuté, v období od 01.07.2024 do vyčerpania finančných prostriedkov, najneskôr však do 31.12.2024.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE DOKUMENTU, KTORÝ MÁ 16 STRÁN, PRETO ŽIADAME O JEHO NAŠTUDOVANIE.

Mapa zaradenia okresov do pásiem zástrelného final zmensena

 

 

Mapa_zaradenia_okresov_do_pásiem_zástrelného_final_zmensena.pngVzor_fotografie_č._1_-_Nahrávanie_oznámenia_o_odstránení__zakopanie_zmensena.jpgVzor_fotografie_č._1_-_Nahrávanie_oznámení_o_love__fotografie_zmensena.jpgVzor_fotografie_č._2-_Nahrávanie_oznámenia_o_odstránení__zakopanie_zmensena.jpgVzor_fotografie_č._2-_Nahrávanie_oznámení_o_love__fotografie_zmensena.jpgVzor_fotografie_č._3_-_Nahrávanie_oznámení_o_love__fotografie_zmensena.jpg

Attachments:
Download this file (zastrelne_pokyn_1.7.2024.pdf)zastrelne_pokyn_1.7.2024.pdf[Zástrelné - pokyn 1.7.2024]10531 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD