Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Aktuálna situácia s AMO v Európe, jún 2018

map AMO jun7 2018Zobrazenie aktuálnej situácie s výskytom afrického moru ošípaných v Európe, ktorú monitoruje Európska komisia. 
Mapa, ktorú nájdete na stiahnutie aj v prílohe, zobrazuje situáciu ku dňu 7.6.2018.

Podľa najnovších informácií OIE je potvrdený vírus u diviačej zveri už aj v Rumunsku, kde sa doteraz vyskytol len v domácich chovoch ošípaných. Najzávažnejšia situácia z pohľadu Slovenska je na východnej hranici s Maďarskom a Ukrajinou, kde bol AMO potvrdený u diviačej zveri len 12 km od našich spoločných hraníc.

Izolované ohnisko v okolí Varšavy sa každodenne zväčšuje a územie nárazníkovej zóny sa už spojilo s náraz.zónou na východe Poľska, kde bolo AMO potvrdené už v roku 2014. V dovtedy vytvorenej nárazníkovej zóne však nepodcenili výskyt AMO a hustotu diviačej zveri ukážkovo znižovali. Zabudli však znižovať hustotu na celom území Poľska, čo momentálne vedie k obrovskej decimácii diviačej zveri v okolí Varšavy a postpne sa kružnicovo zväčšuje všetkými smermi.

Je nevyhnutné znižovať stavy diviačej zveri nie len v nárazníkových zónach, ale na celom našom území. Je len otázkou krátkeho času, kedy sa AMO vyskytne na našom území migráciou diviačej zveri, šeliem, prenosom vtáctvom alebo len prostou ľudskou činnosťou.

map AMO jun7 2018

Autor: M.Hustinová

Attachments:
Download this file (map_AMO_jun7_2018.pdf)map_AMO_jun7_2018.pdf[Výskyt AMO v Európe, EK, 7.6.2018]1069 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/