Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V Belgicku bolo doposiaľ potvrdených 70 prípadov AMO, z prenosu podozrievajú aj belgickú armádu

oblast belgickoOd nálezu prvých dvoch diviakov uhynutých na africký mor ošípaných, o ktorom sme Vás informovali 14. a neskôr 21. septembra 2018 bolo v oblasti Etalle v provincii Luxembursko na juhu Belgicka zistených do 9. októbra 2018 už 70 pozitívnych prípadov. Všetky prípady boli potvrdené u diviačej zveri.

Doposiaľ bola vymedzená riziková zóna o výmere 63 000 ha, v ktorej boli prijaté mimoriadne veterinárne opatrenia na zabránenie šírenia choroby a jej zavlečenia do chovov domácich ošípaných. V oblasti je zakázaný lov diviačej zveri a medzi 29. septembrom a 2. októbrom boli preventívne utratené všetky domáce ošípané v rizikovej zóne.

Podľa serveru agrarheute.com preniesli vírus do belgickej provincie Luxembursko pravdepodobne vojaci, ktorí sa podieľali na vojenských cvičeniach v pobaltských štátoch. V rovnakom čase boli v tej istej oblasti na vojenských cvičeniach tiež vojaci z Poľska a Českej republiky. V obidvoch krajinách je potvrdený vírus AMO. Nemožno preto vylúčiť, že práve vojaci preniesli po návrate vírus do BelgickaO vojenských cvičeniach belgických vojakov a možnej súvislosti s vypuknutím AMO pôvodne informoval belgický verejnoprávny rozhlas. Informácie boli teraz potvrdené belgickým ministerstvom obrany.

oblast belgicko

 

 

Obr.1: 63 000 ha  vyhlásená infikovaná zóna v provincii Luxembursko v Belgicku

Zdroj: www.africkymorprasat.cz, www.jagderleben.de
Autor: M. Hustinová 
 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/