Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vypuknutie AMO v Belgicku vyvoláva diskusiu o počte diviakov

13.11.2018Rozširovanie afrického moru ošípaných (ASF) v Belgicku vyvolalo diskusiu o tom, ako zvládnuť rastúcu populáciu diviakov.

Doposiaľ bolo nájdených 159 uhynutých diviakov pozitívne diagnostikovaných na AMO, informovalo o tom NPA. Všetky uhynuté diviaky boli nájdené v infikovanej zóne a vírus doposiaľ nebol zistený v domácich ani komerčných chovoch ošípaných. Všetky ošípané z týchto chovo v blízkosti francúzskej hranice v infikovanej zóne boli zabité. 

Situácia je v Belgicku zdanlivo pod kontrolou, pozornosť sa však zameriava na rastúcu populáciu diviačej zveri. V severezoápadnom Belgicku, v blízkosti infikovanej zóny, existuje veľa komerčných chovov ošípaných, ale aj veľké množstvo diviakov. V praxi to znamená, že v prípade potvrdenia AMO v tomto území môže dôjsť k veľkým ekonomickým stratám. Belgickí zástupcovia poľnohospodárstva preto vyzvali k zníženiu počtu diviakov.

Pokiaľ ide o trh, rozdiel medzi cenami v Belgicku a ostatnými krajinami sa znižuje, zatiaľ čo vývoz belgických ošípaných a bravčového mäsa stúpa po zavedení zákazu vývozu niekoľkými krajinami po objavení vírusu AMO v septembri.
13.11.2018
Obr. 1: Aktuálna situácia v Belgicku k 13.11.2018

Zdroj: http://www.npa-uk.org.uk
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/