Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Výskum z USA: zavedenie tzv. zástrelného nemusí priniesť pozitívne výsledky

diviak200Odmeny, či tzv. zástrelné za ulovenie diviaka sú vyplácané v mnohých krajinách, aby motivovali poľovníkov k zníženiu ich stavov. Nedávny príklad z USA však hovorí o tom, že zavedenie zástrelného nemusí priniesť len pozitívne výsledky. Vo Vestníku spoločnosti Wildlife Society o tom informuje Stephen Ditchkoff a jeho kolegovia.

V americkom štáte Georgia tam diviaky žijú vo veľkom vojenskom priestore už viac ako 100 rokov. Vzhľadom k významným škodám sa úrady niekoľko rokov snažia o zníženie stavov. Z toho dôvodu bol okrem individuálneho lovu povolený aj lov na vnadisku a odchyt do pascí. Aj keď boli vyplácané odmeny za odlovenie, očakávaný úspech sa nedostavil. Počet diviakov sa počas výskumu dokonca zvýšil. Zároveň sa zväčšila aj veľkosť čried a počet diviačat na jednu diviačicu. Dôvodom bola zrejme hojnosť potravy a prikrmovanie. Súčasne bol pozorovaný aj vyšší počet kancov a menej diviačíc.

Podobná situácia môže nastať aj v iných krajinách. Veľké úsilie o zníženie stavov diviačej zveri v čase ohrozenia africkým morom ošípaných môže byť zbytočné, najmä v rokoch, keď je hojnosť potravy, ako tomu bolo napríklad aj v roku 2018. Zloženie populácie je prinajmenšom rovnako dôležité ako absolútna výška stavov. Na Slovensku bolo od začiatku ohrozenia AMO z okolitých krajín za približne dva roky odlovených už viac ako 130 000 tisíc diviakov.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz, www.wildundhund.de 
Foto: ilustračné
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/