Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dánsko začalo na hraniciach s Nemeckom s výstavbou oplotenia

droteny plot 161392Dánsko sa obáva zavlečenia afrického moru ošípaných z územia Nemecka. Hoci Nemecko je krajinou bez tohto ochorenia, majú dôvodné obavy zo zavlečenia z Poľska či iných štátov. Výstavba plotu má začať začiatkom tohto týždňa. Prvý stĺp bol osadený dnes ráno (28.1.2019) o 10.00 v Pattburgu, len 15 kilometrov od Flensburgu. V priebehu roka bude dokončný 70 kilometrov dlhý a 1,5 metra vysokú plot, pokrývajúci celú pevninskú časť medzi týmito štátmi. 

Dánska vláda chce využiť plot ako ochranu chovov domácich ošípaných, čo je pre Dánsko nesmierne dôležité. Pokiaľ by sa ale nákaza preniesla do chovov, musel by byť podľa informácií dánskej vlády prerušný vývoz do štátov, ktoré nie sú členmi EÚ. Cieľom hraničného plotu je preto zabrániť migrácii diviačej zveri z Nemecka do Dánska.

V posledných mesiacov sa objavili pochybnosti o správnosti tohto opatrenia. Aktivisti na ochranu práv zvierat sa obávajú, že plot môže narušiť prirodzený pohyb vlka, vydry a šakala v ich prirodzenom prostredí.

Zdroj: jagderleben.de, africkymorprasat.cz
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/