Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Luxembursko zavádza nové opatrenia proti AMO

luxemburg 6.3.2019V Luxembursku sa pracovná skupina proti africkému moru ošípaných rozhodla podniknúť ďalšie kroky proti zavlečeniu tohto vírusu do krajiny, ktorú najviac ohrozuje Belgicko, kde bolo doposiaľ potvrdených viac ako 615 pozitívnych prípadov AMO u diviačej zveri. Do opatrení patria hlavne monitorovanie oplotenia pri diaľniciach a výstavba nových plotov. Navyše je v ochranných pásmach povolený lov diviakov od 1. marca do 15. apríla 2019. 

Pre vyššiu informovanosť poľovníckej verejnosti bol 4. marca zorganizovaný seminár. Tiež boli v minulom rokiu zriadené kontrolné zóny, otvorené zberné miesta a chovatelia ošípaných boli upozornení, aby dodržiavali biologické zásady bezpečnosti. Koncom februára bol nájdený uhynutý diviak v Belgicku a len niekoľko kilometrov od hranice s Luxemburskom. Doposiaľ Luxembursko otestovalo 118 diviakov na prítomnosť vírusu AMO, všetky však boli negatívne.

luxemburg 6.3.2019
Obr.: Aktuálna situácia s AMO v Belgicku, ktoré ohrozuje Luxembursko a Francúzsko

Zdroj: jagderleben.de
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/