Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Baltské more vyplavilo v Nemecku uhynutého diviaka

diviakO rozruch sa postaral uhynutý diviak, ktorého telo bolo vyplavené na pláž v meste Zinnowitz (Usedom, Meklenbursko-Predné Pomoransko). Minulú nedeľu na neho upozornili návštevníci pláže, ktorí sa sťažovali na zápach. Odkiaľ ale telo diviaka priplávalo, nie je doteraz známe.

Podľa vedúceho lesnej správy je pláž rekreačnou oblasťou a teda patrí do kompetencie obce. O odpratanie kadáveru z pláže sa postarali zamestnancami miestneho hobbymarketu. Na jeho likvidácii sa tiež podieľal poľovník.

Bývalý predseda poľovníckeho spolku v Zinnowitz novinárom oznámil, že uhynutý diviak nemal žiadne strelné poranenia a ihneď bol zakopaný Na otázku, či boli vykonané krvné testy na zistenie choroby afrického moru ošípaných, redakcia jagderleben.de odpoveď nedostala.

Doteraz sa nepodarilo zistiť, odkiaľ pochádza uhynutý diviak. Na základe záznamov námorného a hydrografického úradu prevládali ten deň pri pobreží Usedom východnej prúdy. Teoreticky je teda možné, že telo priplávalo z oblasti s výskytom nákazy AMO. Či to tak skutočne bolo, nemožno nateraz potvrdiť.

zdroj: jagderleben.de
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/