Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Aktuálne informácie z ČR

Od 26. júna 2017, kedy sa vírus AMO objavil po prvý raz na území Českej republiky (okres Zlín), bolo z celkového množstva 2189 vyšetrených diviakov (úhyn 352 + úlovok 1837) k 11. decembru 2017 potvrdených už 187 pozitívnych prípadov na vírusu AMO (úhyn 174 + úlovok 13).

Od 16.10.2017 zasiahli do výkonu práva poľovníctva odstrelom diviačej zveri aj policajní ostreľovači, ktorí za 4 týžne odstrelili 68 kusov diviačej zveri. Odstrel prebieha štyri dni do týždňa vždy od zotmenia a v noci, kedy je zver v pohybe. Policajt po odstrele označí miesto reflexným sprejom a nahlási ho dispečerovi s príslušnými súradnicami miesta. Ráno sa o všetko postarajú pracovníci krajskej hygienickej stanice.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz
autor: Ing. Martina Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/