Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Výsledky a zhrnutie ŠVS o AMO za rok 2017 na území Českej republiky

Štátna veterinárna správa ČR na čele s ústredným riaditeľom MVDr. Zbyňkom Semerádom zaslala ku koncu roka 2017 Európskej komisii list s výsledkami postupu vírusu afrického moru ošípaných u diviačej zver na území Českej republiky.

ŠVS konštatovala, že od 21. júna 2017, kedy sa vírus vyskytol po prvýkrát na území Českej republiky pri meste Zlín, do 31. decembra 2017 bol vírus AMO pozitívne potvrdený u 205 kusov diviačej zveri (191 pozitívnych uhynutých, 14 pozitívnych ulovených). Tiež potvrdili, že vírus sa doposiaľ nevyskytol v žiadnom domácom chove ošípaných.

Vírus AMO je stále lokalizovaný na tom istom území v oblasti Zlín a v katastri trinástich obcí: Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Morave, Hvozdná, Klečuvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Kudlov, Lužkovice, Ostrata, Pěíluky u Zlína, Štípa, Zlín, želechovice nad Dřevnicí.

V oblasti s pozitívnymi prípadmi AMO bola denzita diviačej zveri redukovaná (od 24.8.2017 bol povolený len odchyt diviakov, od 11.9.2017 bol povolený aj ich individuálny lov s trénovanými poľovníkmi). V čase od 1.12.2017 do 31.12.2017 bolo nájdených uhynutých 21 kusov diviačej zveri, 17 z nich bolo pozitívnych. Avšak 7 z nich bolo nájdených mimo územia ohraničeného pachovými a elektrickými ohradníkmi.

V súlade so schváleným plánom eradikácie, prebieha pasívny aj aktívny dohľad v infikovanej oblasti, v oblasti s intenzívnym lovom ale tak isto aj v celej Českej republike.

Nájdené uhynuté diviaky v infikovanej zóne - celkové výsledky za rok 2017

OBLASŤ POZITÍVNE % POZITÍVNE NEGATÍVNE CELKOVO
Infikovaná zóna - vo vnútri ohradníka 184 79,3 48 232
Infikovaná zóna - mimo ohradníka 7 nehodnotené 73 80
Mimo infikovanej zóny 0 nehodnotené 62 62
CELKOVO 191 nehodnotené 183 374

Prehľad celkových výsledkov testovaných nájdených uhynutých diviakov na AMO vo vysoko rizikovej oblasti za rok 2017 v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR
  Státní veterinární správa ČR
   
autor: Ing. Martina Hustinová

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/