Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Zmenšenie zamorenej oblasti na Zlínsku

Internetový portál www.africkymorprasat.cz dnes informoval o nariadení Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia reagujúc na zmenšenie zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý okres Zlín. Zamorená oblasť aktuálne zahrňuje len 40 % okresu. Zmenšním zamorenej oblasti tiež došlo k zmenám vo vzťahu k vyplácaniu zástrelného a nálezného.

Poľovné revíri v katastroch, ktoré už nebudú súčasťou zamorenej oblasti, si budú môcť nárokovať zástrelné v zodpovedajúcej oblasti s intenzívnym lovom. Budú však môcť po vyšetrení na trichinelu, ktoré je dlhodobo povinné v celej Českej republike, zverinu z ulovených diviakov konzumovať či uvádzať na trh, čo doteraz nemohli. Zároveň si nebudú môcť nárokovať kompenzácie za ušlý zisk v dôsledku likvidácie tiel ulovených ošípaných v asanačnom podniku.
 
Pre napadnutú oblasť zostávajú platné rovnaké povinnosti ako doteraz. V platnosti zostáva aj tzv. Vysoko riziková oblasť vytýčená ohradníkmi. V katastroch do nej patriacich platí zvýšené zástrelné, tak ako sme už informovali.. Ošípané a diviaky ulovené v tejto oblasti, naďalej nie je možné využiť pre ľudskú spotrebu, platí tu tiež zákaz vstupu do extravilánu obcí (až na nariadenie vymenovanej výnimky).
 
Pokiaľ ide o komerčné chovy domácich ošípaných, ktoré sa nachádzajú v katastroch okresu Zlín, ktoré už nespadajú do zamorenej oblasti, SVS aktuálne ešte čaká na oficiálne zverejnenie rozhodnutia Európskej komisie v tejto veci. Akonáhle bude rozhodnutie zverejnené, obmedzenia pre nich prestanú platiť a budú vydané nové mimoriadne veterinárne opatrenia, kedy tieto chovy už nebudú mať najprísnejšie obmedzenia v obchodovaní s mäsom.
 
Foto: Zmena zón I a zóny II - Zlínsko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.africkymorprasat.cz
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (AMP_18_MVO_2018_014531_divoka_prasata_nova_za~.pdf)AMP_18_MVO_2018_014531_divoka_prasata_nova_za~.pdf[Nariadenie ŠVS ČR - nová zamorená oblasť]394 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/