Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Česká republika je oficiálne bez AMO

Česká republika je prvou krajinou v EÚ, ktorá bola úradne vyhlásená za oblasť bez afrického moru ošípaných (AMP) po vypuknutí infekcie v posledných rokoch. Vzhľadom na to, že v ČR nebolo od apríla 2018 nájdené žiadne ohnisko nákazy, krajina získala podporu členských štátov EÚ, aby zrušila všetky obmedzenia v krajine. Vyhlásenie prichádza menej ako dva roky potom, kedy ČR ohlásila prvý prípad AMO a nasledoval boj o odstránenie vírusu. 

Návrh na zrušenie všetkých obmedzení bol schválený hlasovaním vo výbore Európskej komisie. Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol: "Príklad Česka ukazuje, že pri správnej aplikácii nástrojov a postupov rozvinutých v EÚ môže byť choroba kontrolovaná, a dokonca odstránená. Dokazuje, že naše postupy sú účinné a že už nie je dôvod pre ďalšie obmedzenia. Je to malá odmena, ale napriek tomu si nemôžeme dovoliť poľaviť v našom úsilí, dokiaľ bude boj s AMP pokračovať. "Európska komisia formálne prijme rozhodnutie v najbližších týždňoch.

Prístup v sa skladal z niekoľkých cielených opatrení. Išlo najmä o obmedzení vstupu do ohniska nákazy, v kombinácii s monitorovaním a okamžitým odstránením kadáverov a intenzívny lov diviakov v oblasti okolo ohniska. Týmto spôsobom sa zabránilo rozšíreniu vírusu. Podľa údajov poskytnutých Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) uhynulo na AMO v Českej republike v období od júna 2017 do apríla 2018 celkovo 221 diviakov. Posledný nález bol zistený 19. apríla 2018. Zároveň nedošlo k nakazeniu žiadnej domácej ošípanej.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz
Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/