Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Tlačová správa NÉBIH k výskytu AMO na území Maďarska

NEBIHTlačová správa 23.4.2018, NÉBIH - Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca

Dňa 21. apríla preukázali prítomnosť AMO v Maďarsku. Infikovaný kadáver doviezli do laboratória zo Župy Heves, odborníci neodkladne urobili opatrenia vyšetrili vzorky z tohto kadávera. Choroba nie je nebezpečná pre človeka. Výrobky z bravčového mäsa je naďalej možné konzumovať, avšak AMO môže spôsobiť veľké národnohospodárske škody. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý prístup chovateľov ošípaných, aby sa nenakazili hospodárske chovy.

Na základe vyšetrenia NÉBIH pochádzajúcich zo župy Heves, pri obci Gyöngyös Gyöngyöshalász, na území Poľovníckeho združenia vlastníkov poľovných pozemkov sa potvrdila prítomnosť vírusu v kadávere diviaka. Vyšetrovanie tohto prípadu stále prebieha. Úrady vo vzťahu k AMO urobil všetky potrebné opatrenia. Vyznačili infikovanú zónu a nárazníkovú zónu.

Zakázali sa spoločné poľovačky a individuálne poľovačky sú riadené prísnymi pravidlami. Naďalej úrady preveria všetky existujúce chovy a spíšu zoznam menších chovateľov. V tomto procese sa zamerajú na dodržiavanie pravidiel chovu ošípaných a hlavne sa budú prísne kontrolovať opatrenia na zamedzenie prístupu diviakov k domácim chovom.

Ďalšie veľmi dôležité opatrenie je, že z infikovaného územia je zákaz vývozu ošípaných a pohybu ošípaných do EÚ, ale taktiež aj do tretích krajín. Mimoriadne povolenie môže povoliť len NÉBIH. Na území celej župy je nutné predkladať na vyšetrenie všetky vzorky z uhynutých diviakov aj ošípaných do 24 hodín. AMO (ktorý nie je zhodný s KMO) nie je nebezpečný pre človeka. AMO môže spôsobiť veľké hospodárske škody z dôvodu likvidácie infikovaných jedincov, ale aj z dôvodu obmedzení možnosti exportu bravčového mäsa. Nebezpečnosť choroby spočíva aj v tom, že aj výrobky z infikovaných ošípaných sú činiteľom pri šírení AMO a veľmi významná je migrácia diviačej zveri. Taktiež odolnosť vírusu je veľmi vysoká, v niektorých prípadoch prežíva vírus niekoľko mesiacov, ale aj rokov. NÉBIH poukazuje na skutočnosť a upozorňuje všetkých a hlavne chovateľov, aby dodržiavali všetky legislatívne predpisy a opatrenia z dôvodu zabránenia šírenia AMO na domáce chovy. Dôležité je zamedziť styk diviačej zveri s domácimi ošípanými, nielen priamo ale aj prostredníctvom mäsitých odpadov, v žiadnom prípade nepodávať domácim ošípaným pomyje. Ak niekto spozoruje zvláštne správanie v chovoch, úhyny, krvácanie, či horúčky, okamžite je povinný informovať NÉBIH. Vývoj choroby, o obmedzeniach, prijatých opatreniach a taktiež o potrebných informáciách Vás budeme informovať, ale taktiež môžete nájsť info na webe NÉBIH: http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis.

Zdroj: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) - Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca

Autor: K SPK

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/