Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Infikované zóny AMO sa v Maďarsku posunuli už takmer k hraniciam

amo hun 22.11.2018 vychodNárodná skupina pre AMO, ktorej zasadnutie sa konalo 8. novembra 2018 rozhodla o zväčšení a posuntí hraníc infikovaných zón v oblastiach Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Dôvodom tohto konania bol prípad uhynutých diviakov, nájdených 2. októbra pri meste Tarcal. Skupina expertoval vykonala klasifikáciu oblastí s prihliadnutím na biotopy a riziká geografického rozzširovania tohto ochorenia. 

Za vyše mesiac odkedy bol potvrdený výskyt AMO pri meste Tarcal, sa zamorená oblasť aj infikovaná zóna opäť rozšírili a priblížili sa do bezprostrednej blízkosti hraníc. Zamorená zóna v oblasti Gyöngös sa posunula až po Pasztó a Bátonyterenye a oblasť infikovanej zóny siaha už po Salgotarján, ktorý je vzdialený len 5 km od hraníc, čím sa najviac ohrozený stal z tejto strany okres Lučenec. 
amo hun 22.11.2018 vychodamo hun 22.11.2018 salgot

Na základe prijatých opatrení odborná skupina hodnotila súčasnú epidemiologickú situáciu a dosiahnuté výsledky. Odborníci zistili, že je potrebné znížiť počet diviakov a zabezpečiť zvýšenie počtu odovzdaných vzoriek na laboratórne vyšetrenie, toto si však vyžaduje čiastočné doladenie už prijatých opatrení.

Národná expertná skupina pre AMO v Maďarsku je vytvorená na pokyn hlavného veterinárneho lekára a legisltívnym dekrétom 98/2003 (VII.22.) Výhláška FVM. Skladá sa z veterinárnych lekárov, poľovníkov, biológov a epidemiológov. Hlavnou úlohou skupiny je pomáhať úradu NÉBIH v boji proti AMO a predkladať návrhy na zavedenie a úpravu potrebných opatrení.

amo hun 22.11.2018
Obr.: Situácia v Maďarsku po zväčšní zamorených oblastí a infikovaných zón.

Zdroj: http://portal.nebih.gov.hu
Autor: M.Hustinová

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/