Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

spravodajca 1 19OBSAH

 1. Chovateľské prehliadky trofejí
  Organizovanie CHPT
  Najčastejšie chyby pri organizovaní CHPT
  Povinnosti OPK po skončení CHPT
 2. Vzor záznamu z chovateľskej prehliadky trofejí podľa § 23 ods. 9 zákona č. 274/2009
 3. Postup OHK po CHPT
  Postup OHK pred a po vydaní rozhodnutia
  Vzor rozhodnutia OHK o nesprávnom odstrele
  Vzor rozhodnutia o ustanovaní súdneho znalca
  Zmluva SPK so súdnym znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie Poľovníctvo
 4. Disciplinárny poriadok SPK
 5. Koncepcia práce Ústrednej hodnotiteľskej komisie
  Poslanie a úlohy ÚHK
  Členstvo v ÚHK
  Držitelia medzinárodného certifikátu CIC
 6. Postup pre správne nahratie údajov do ŠIS spojených s CHPT
  Termínový kalendár chovateľských prehliadok trofejí
  Vyhodnotenie odstrelu
  Medailové trofeje jednotlivých druhov zveri
  Členovia obvodných hodnotiteľských komisí s certifikátom SPK
 7. Literatúra a meracie pomôcky

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.