Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

lexkoronaTlačová správa, 27.7.2020

Jedným z opatrení „Lex Korona“ na zlepšenie podnikateľského prostredia v tzv. „podnikateľskom kilečku“ je aj novela zákona o poľovníctve. Má priniesť viac transparentnosti v hospodárení Slovenskej poľovníckej komory (SPK), teda organizácie, ktorá je zriadená podľa § 42 menovaného zákona a plní úlohy na úseku poľovníctva dané zákonom a stanovami tak, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva na Slovensku. K § 42 teda pribudol nový odsek 3, ktorý znie:         
„(3) Komora predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru v členení podľa prílohy č. 2a). Komora je povinná umožniť ministerstvu a Ministerstvu financií SR nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvádzaných v prehľade o príjmoch a výdavkoch podľa prvej vety.“

Už v novembri roku 2019, kedy zasadal II. výročný Snem, ako najvyšší kolektívny orgán SPK, boli ustanoveniami prijaté ďalšie kroky zabezpečujúce vyššiu transparentnosť činnosti a hospodárenia SPK. Vedením komory boli odprezentované vízie, ciele a postupnosť prijímania opatrení pre spoločenskú kontrolu laickou verejnosťou.

Jedným z krokov bolo napríklad zverejnenie popisu toku finančných prostriedkov v rámci organizácie a jej organizačných zložiek za členské príspevky, príjmy za vydávanie resp. predlžovanie poľovných lístkov a príspevku za kvalitu poľovného revíru. Zo spomenutých poplatkov tvorí odvod pre SPK, teda pre zabezpečovanie chodu kancelárie SPK výšku len 20%. Zvyšných 80% príjmov ostáva priamo v regiónoch na obvodných poľovníckych komorách, teda v okresoch u poľovníkov a slúžia na plnenie zákonom preneseného výkonu štátnej správy a udržanie historických a kultúrnych hodnôt poľovníctva bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na štátny rozpočet.

Vyššie spomínaná príloha č. 2a) sa však v odseku 3 – v tabuľkovom členení nezhoduje s účtovnými postupmi vedenými v rámci obvodných poľovníckych komôr i kancelárie. Žiaľ, bola prijatá bez konzultácie s vedením SPK a jej dôsledkom bude zvýšená náročnosť a byrokratická záťaž pri spracovávaní podkladov. Účinnosť predpisu je od 21.7.2020.

Je potrebné podotknúť, že SPK každoročne podlieha priebežnej kontrole hospodárenia dozornými a kolektívnymi orgánmi SPK a že prijatím tejto novely bude mať SPK povinnosť, ktorú nemá žiadna iná z existujúcich komôr v rámci Slovenska. Avšak orgány SPK, Snem a tiež Prezídium zastávajú názor, že postupným plnením prijatých uznesení a novelizovanej legislatívy zabezpečia nie len lepšiu informovanosť o činnosti a hospodárení komory u orgánov štátnej moci, samotných jej členov, ale aj verejnosti.

Výška členských príspevkov do SPK a bonitné za PR

Porovnanie cien poľovných lístkov na Slovensku a v krajinách EÚ

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.