Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Poistné udalosti - čo robiť ?

Čo mám robiť, keď sa mi pri výkone práva poľovníctva stane úraz?

1) Poistné udalosti členov SPZ – SPK majú na starosti zamestnanci spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s.
• kontaktovať zamestnancov spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. telefonicky alebo emailom
• Mgr. Petra Mozoľová - +421904246055 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
• Ing. Roman Guderna - +421905620373 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
TIP! Pri kontaktovaní, prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, email na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti. V prípade, ak Váš úraz alebo PN pretrváva.

2) Dokumenty potrebné k nahláseniu poistnej udalosti

• v prípade, ak Váš úraz resp. PN je ukončená k likvidácii poistnej udalosti je potrebné dokladovať:
• stručný popis poistnej udalosti – kde, čo, kedy, ako a o ktorej hodine sa poistná udalosť stala
• uviesť čo bolo na Vašom tele poškodené – ktorá strana Vášho tela utrpela úraz
• vaše súčasné zamestnanie
• v prípade, ak ste aktívny športovec uviesť v akom športe a od kedy
Po doložení týchto informácii, zamestnanec OK GROUP SLOVAKIA, a.s. nahlási poistnú udalosť v poisťovni a bude požadovať:

3) Doloženie dokumentov k rýchlej likvidácii poistnej udalosti od SPZ - SPK
• okrem Vašich identifikačných údajov je vždy potrebné doložiť:
• potvrdenie od hospodára prípadne predsedu, že sa Vám úraz stal pri výkone práva poľovníctva – s dátumom úrazu, stručným popisom toho, čo sa stalo a k akému telesnému poškodeniu došlo pri úraze
• knihu návštev revíra, či už elektronickú alebo papierovú

4) Nechajte sa ošetriť a uchovajte si celú zdravotnú dokumentáciu
• je potrebné dokladovať aj zdravotnú dokumentáciu, a to od začiatku úrazu až po ukončenie liečenia
• celú zdravotnú dokumentáciu potrebujeme doložiť poisťovni od prvého ošetrenia, cez hospitalizáciu, ak bola ako aj prípadné rehabilitácie
• môžete nám ju zasielať elektronicky na uvedené e-maily alebo poštou na korešpondenčnú adresu OK GROUP SLOVAKIA, a.s., pobočka, Františkánska 5, 040 01 Košice
TIP! Likvidácia poistných udalostí prebieha rýchlejšie v prípade, ak poisťovňa disponuje všetkou zdravotnou dokumentáciou –resp. po ukončení PN. V prípade, hlásenia na začiatku úrazu nám dokumentáciu musíte postupne zasielať, aby sme ju k poistnej udalosti vedeli priebežne pripínať.

5) Poistné plnenie
• poistné plnenie je možné zaslať na účet príjemcu alebo poštovou poukážkou na jeho poštovú adresu
• v prípade plnenia na účet je potrebné ho uviesť
• zaslaním poistného plnenia je poistná udalosť uzavretá – v prípade trvalých následkov je možný nárok až po roku od ukončenia liečenia úrazu

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poistna udalost SPZ.docx)Poistna udalost SPZ.docx[Poistná udalosť]139 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/