Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby

5. potvrdenie o poistení

6. občiansky preukaz

7. Poplatok za PL

8. Starý PL

Attachments:
Download this file (ziadost_o_vydanie_pl.pdf)ziadost_o_vydanie_pl.pdf[Žiadosť občan SR]355 kB
Download this file (Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc)Oboznamenie so spracovanim OU2019.doc[Oboznámenie so spracúvaním OÚ ver. 2019]106 kB
Download this file (suhlasdotknutej osoby2018.doc)suhlasdotknutej osoby2018.doc[Súhlas dotknutej osoby ver. 2018]46 kB
Download this file (ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf)ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf[Žiadosť cudzinec - Application for hunting licence for a foreigner - EN]467 kB
Download this file (Documents for the issuing of  the hunting li~.docx)Documents for the issuing of the hunting li~.docx[Documents for the issuing of the hunting license - EN]20 kB
Download this file (Familiarity with processing of personal data.~.doc)Familiarity with processing of personal data.~.doc[Familiarity with processing of personal data - EN - GDPR]224 kB
Download this file (THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx)THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx[The approval of the person concerned - EN - GDPR]78 kB
Download this file (The fees for issuance and extension of the h~.docx)The fees for issuance and extension of the h~.docx[ The fees for issuance and extension of the hunting licenses - EN]40 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/