Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Pracovné stretnutie v ZA

Vydávanie poľovných lístkov, predlžovania platnosti poľovných lístkov a ich odnímania, Školenie o ochrane osobných údajov, Disciplinárny poriadok a činnosť disciplinárnych orgánov

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pracovne_stretnutie_27_5_2010.doc)Pracovne_stretn~.doc[pozvánka]259 kB
Stiahnúť tento súbor (SLOVENSKA_POLOVNICKA_KOMORA _4_uprava.pptx)SLOVENSKA_POLO~.pptx[prezentácia]3465 kB
Stiahnúť tento súbor (Porada_27_5_2010_Zilina.doc)Porada_27_5_201~.doc[príhovor prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého]64 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakladne pravidla ochrany osobnych udajov.pdf)Zakladne pravid~.pdf[Základné pravidlá ochrany osobných údajov]91 kB
Stiahnúť tento súbor (Spravne_konanie.ppt)Spravne_konanie.ppt[Správne konanie]376 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_obcan_sr_press.pdf)ziadost_obcan_s~.pdf[žiadosť - občan SR]881 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_cudzinec_press.pdf)ziadost_cudzine~.pdf[žiadosť - cudzinec]1259 kB
Stiahnúť tento súbor (blue_zmena.pdf)blue_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]430 kB
Stiahnúť tento súbor (green_zmena.pdf)green_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]431 kB
Stiahnúť tento súbor (orange.pdf)orange.pdf[Ukážky poľovných lístkov]643 kB
Stiahnúť tento súbor (Disciplinarne_konanie_v_SPK.ppt)Disciplinarne_k~.ppt[Disciplinárne konanie v SPK]503 kB
Stiahnúť tento súbor (rozhodnutie_vzor.ppt)rozhodnutie_vzor.ppt[Rozhodnutie - vzor]188 kB
Stiahnúť tento súbor (vyzva_na_doplnenie_disc_oznamenia_vzor.ppt)vyzva_na_doplne~.ppt[Výzva na doplnenie disc. oznámenia - vzor]140 kB
Stiahnúť tento súbor (zapisnica_o_disc_konani_I_vzor.ppt)zapisnica_o_dis~.ppt[Zápisnica o disc. konaní - vzor]201 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/