Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

2perc nadacia priroda

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 na činnosť našej Nadácie Príroda. Nájdete nás v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak sa rozhodnete podporiť Nadáciu Príroda zo svojich zaplatených daní, odporúčame nasledovné kroky:

 1. Fyzická osoba, ktorej vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023
 2. Vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – vzor tlačiva je povinný a uveďte na r. 12 z potvrdenia od zamestnávateľa výšku dane zníženú o daňové bonusy, ktorá je uvedená na r. 24 potvrdenia. Vypočítajte na r. 13 sumu vo výške 2%alebo 3% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane vo výške 3% podľa § 50 odst. 1 písm. a) zákona možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré bude prílohou vyhlásenia. Výsledná suma do výšky 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane sa matematicky zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a musí byť najmenej 3 €.
 3. K tomuto vyhláseniu priložte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023. Získate ho od Vášho zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2023. Treba, aby ste pri podpisovaní žiadosti o vykonaní ročného zúčtovania vyznačili posledný bod žiadosti, že žiadate o vydanie Potvrdenia o zaplatenej dani podľa § 50.
 4. Najneskôr do 30.04.2024 predložte osobne, odošlite poštou alebo elektronicky, ak máte so správcom dane uzatvorenú elektronickú komunikáciu daňovému úradu, miestne príslušnému podľa Vášho trvalého bydliska toto Vyhlásenie, spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, príp. i potvrdením o dobrovoľníckej činnosti. Budeme radi, ak vyznačíte na tlačive, že súhlasíte so zaslaním svojich údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Neoznamuje sa darovaná suma (daňové tajomstvo) len Vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt. Ale je to jedinná kontrola, ako vieme zistiť, či Vaše želanie prispieť nám na činnosť, štátne orgány splnili.
 1. Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie za rok 2023
 2. V daňovom priznaní typ A, aj typ B je samostatný oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov, resp. 3%, ak ste vykonávali v rozsahu 40 hodín dobrovoľnícku činnosť a máte o tom potvrdenie. Daň sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a musí byť najmenej 3 €. Vypíšte údaje o prijímateľovi, ktoré sa nachádzajú na konci tohto listu.
 3. V lehote na podanie daňového priznania, t.j. buď do 31.3.2024, alebo v posunutých termínoch 30.4., 31.5., 30.6., alebo ak máte príjmy zo zahraničia tak až v možných posunutých termínoch do 30.9. odovzdajte daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu podľa Vášho trvalého bydliska a daň zaplaťte. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení podmienok v lehote do 90 dní poukáže sumu v prospech prijímateľa. Budeme radi, ak vyznačíte na tlačive, že súhlasíte so zaslaním svojich údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane.
 4. Právnická osoba
 5. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. V prípade, že ste poskytli finančný dar vo výške minimálne 0,5% z výšky Vašej dane na rovnaký účel, ako je možný účel použitia 2% z daní, môžete venovať 2% z dane z príjmov, ak dar z vlastných prostriedkov nebol poskytnutý, môžete darovať len 1% z dane. Minimálna suma je 8 €, môžete darovať viacerým prijímateľom, minimálne však každému 8 €.   
 6. Údaje, ktoré treba vypísať do daňového priznania, ak sa rozhodnete 1%, resp. 2% darovať nám sú na konci tohto listu.
 7. V lehote na podanie daňového priznania, t.j. buď do 31. 03. 2024, alebo v posunutých termínoch až do 30. 09. 2024 podajte daňové priznanie správcovi dane. Ak vyznačíte, že súhlasíte so zaslaním údajov prijímateľovi, tak nám daňový úrad do konca januára 2025 oznámi, že ste nám podiel z dane poskytli, pričom pre dodržanie daňového tajomstva sa oznamuje len obchodné meno, sídlo a právna forma poskytovateľa.

Naše údaje, ktoré je potrebné uviesť do Vyhlásenia pre venovanie 2%  sú

IČO:42354196       
Obchodné meno (názov): Nadácia Príroda

Za príspevky a  podporu vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami pri realizácii našej práce.     

Ing. Zuzana Balandová
správkyňa nadácie
    

                                                                                                                               

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Potvrdenie_za_2022.pdf)Potvrdenie_za_2022.pdf[Potvrdenie za 2023]35 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlasenie2023.pdf)Vyhlasenie2023.pdf[Vyhlásenie 2023]95 kB

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.