Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

KMPPP

42. ročník CK KMPP – výsledky

Počas víkendu 24.-25.júna 2016 sa po roku stretli žiaci a vedúci krúžkov mladých priateľov poľovníctva (KMPP) v areáli strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku na 42. ročníku celoslovenskej súťaže KMPP o pohár prezidenta SPZ.

V uplynulom ročníku si svoje vedomosti z oblasti poľovníctva a ochrany prírody otestovalo celkom 19 družstiev z OkO a RgO SPZ. Tešíme sa, že medzi nimi bolo aj nové družstvo z OkO SPZ Košice- okolie. V piatok na deti čakal sprievodný program, tento krát prednáška strážcu TANAPu – Pavla Balla, ktorý deťom pútavo porozprával o živote svišťov v Tarách. Poradu vedúcich krúžkov v tomto roku viedol riaditeľ súťaže pán Jozef Škorupa (predseda osvetovej komisie OkO SPZ Lipt. Mikuláš).

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia SPZ – predseda Osk, Róbert Komjáti- Nagy a predsedníčka dozornej rady SPZ a SPK Dana Vančurová. Za OPK a OkO SPZ Liptovský Mikuláš účastníkov privítal predseda OPK Tibor Kabzan a prítomných pozdravil aj primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

Počas súťažného dňa deti absolvovali dvanásť súťažných disciplín, ktoré boli umiestnené v učebniach strednej odbornej školy lesníckej a v jej areáli. Vďaka bohatým školským zbierkam preparátov a pomôcok bola súťaž pripravená na výbornej úrovni. V neposlednom rade sa o hladký priebeh postarali aj skúsení rozhodcovia, ktorí hodnotili pripravenosť súťažiacich. Pokiaľ sa po súťaži spracovávali výsledky, deti a vedúci krúžkov sa zúčastnili návštevy národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Potom prišlo na rad slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktorého sa zhostil p. Róbert Komjáti-Nagy.

Prvé miesto v kategórii A si odniesol Jakub Fridrich z RgO SPZ Novohradu Lučenec. Prvé miesto v kategórii B po napínavom rozstrele o prvé tri miesta si s jasným prvým 10 bodovým zásahom odniesol František Mrázik z OkO SPZ Liptovský Mikuláš. A napokon v kategorii družstvá sa podarilo už po štvrtý krát získať putovný pohár prezidenta SPZ členom krúžku KMPP z RgO SPZ Novohradu Lučenec pod vedením pána Drugdu, pričom všetci súťažiaci boli z kategórie A – mladší žiaci, začo si zaslúžia slová uznania. Tento rok sa v súťaži vedúcich krúžkov stal víťazom pán Daniel Moncman z RgO SPZ Trnava. Kompletné výsledkové listiny nájdete v priložených prílohách pod textom.

Naše poďakovanie patrí vedúcim krúžkov, deťom a všetkým, ktorí nám akoukoľvek pomocou prispeli k zvládnutiu zabezpečenia tohto podujatia.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku.

Za účastníkov napísala Ing. Veronika Vallová – K SPZ a SPK Bratislava

IMG_9464.JPGIMG_9466.JPGIMG_9467.JPGIMG_9468.JPGIMG_9471.JPGIMG_9473.JPGIMG_9476.JPGIMG_9480.JPGIMG_9481.JPGIMG_9495.JPGIMG_9500.JPGIMG_9501.JPGIMG_9505.JPGIMG_9510.JPGIMG_9512.JPGIMG_9513.JPGIMG_9518.JPGIMG_9520.JPGIMG_9523.JPGIMG_9526.JPGIMG_9527.JPGIMG_9528.JPGIMG_9529.JPGIMG_9532.JPGIMG_9534.JPGIMG_9536.JPGIMG_9537.JPGIMG_9539.JPGIMG_9540.JPGIMG_9543.JPGIMG_9545.JPGIMG_9546.JPGIMG_9547.JPGIMG_9552.JPGIMG_9555.JPGIMG_9558.JPGIMG_9560.JPGIMG_9567.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KMPP 2016.docx)KMPP 2016.docx[Výsledky]24 kB
Stiahnúť tento súbor (Výsledky-družstvá-poradie-KMPP-2016.pdf)Výsledky-družstvá-poradie-KMPP-2016.pdf[Výsledky a poradie KMPP - družstvá]624 kB
Stiahnúť tento súbor (Výsledky-jednotlivci-A-poradie-KMPP-2016.pdf)Výsledky-jednotlivci-A-poradie-KMPP-2016.pdf[Výsledky a poradie KMPP - jednotlivci kategória A]599 kB
Stiahnúť tento súbor (Výsledky-jednotlivci-B-poradie-KMPP-2016.pdf)Výsledky-jednotlivci-B-poradie-KMPP-2016.pdf[Výsledky a poradie KMPP - jednotlivci kategória B]606 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/