Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Významné trofeje psíka medvedíkovitého - nad 21,50 bodov CIC

P.č. Meno lovca Poľovný revír Okres Body CIC Rok
1. Gajdoš A. Duplín Stropkov 22,10 2009