Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V prílohe môžete nájsť programy starostlivosti pre medveďa hnedého a rysa ostrovida, ktoré boli schválené Ministerstvom životného prostredia SR dňa 2.2.2017 a program starostlivosti o vlka dravého, ktorý bol schválený MŽP SR v októbri roku 2016.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-medveda-hnedeho-sloven~.pdf)program-starostlivosti-medveda-hnedeho-sloven~.pdf[Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku]3772 kB
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-vlka-draveho-canis-lup~.pdf)program-starostlivosti-vlka-draveho-canis-lup~.pdf[Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku]4207 kB
Stiahnúť tento súbor (program-starostlivosti-rysa-ostrovida.pdf)program-starostlivosti-rysa-ostrovida.pdf[Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku]4601 kB