Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Fotosúťaž Zlatý jeleň Slávy Štochla 2012


Aj v tomto roku bola vyhlásená česko-slovenská fotografická súťaž s tématikou prírody Zlatý jeleň 2012. Autori, ktorí mali záujem sa súťaže zúčastniť, posielali svoje fotografie do 15.6.2012 v 4 súťažných kategóriách: 1. Cicavce, 2. Vtáky, 3. Ostatné živočích a 4. Zo života poľovníkov. Porota zo všetkých fotografií vyberie víťazné a tie budú ocenené a vystavené na celoslovenskej poľovníckej slávnosti Dni sv. Huberta vo Svätom Antone v dňoch 1. – 2. 9.2012, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame.
 

Kategórie:

1. Cicavce

1_001_2012.jpg1_002_2012.jpg1_003_2012.jpg1_004_2012.jpg1_005_2012.jpg1_006_2012.jpg1_007_2012.jpg1_008_2012.jpg1_009_2012.jpg1_010_2012.jpg1_011_2012.jpg1_012_2012.jpg1_013_2012.jpg1_014_2012.jpg1_015_2012.jpg1_016_2012.jpg1_017_2011.jpg1_018_2012.jpg1_019_2012.jpg1_020_2012.jpg1_021_2012.jpg1_022_2012.jpg1_023_2012.jpg1_024_2012.jpg1_025_2012.jpg1_026_2012.jpg1_027_2012.jpg1_028_2012.jpg1_029_2012.jpg1_030_2012.jpg1_031_2012.jpg1_032_2012.jpg1_033_2012.jpg1_034_2012.jpg1_035_2012.jpg1_036_2012.jpg1_037_2011.jpg1_038_2010.JPG1_039_2012.jpg1_040_2011.jpg1_041_2012.jpg1_042_2012.jpg1_043_2012.jpg1_044_2012.jpg1_045_2012.jpg1_046_2012.jpg1_047_2012.jpg1_048_2012.jpg1_049_2012.jpg1_050_2012.jpg1_051_2012.jpg1_052_2012.jpg1_053_2012.jpg1_054_2012.jpg1_055_2012.jpg1_056_2012.jpg1_057_2012.jpg1_058_2012.jpg1_059_2012.jpg1_060_2012.jpg1_061_2012.jpg1_062_2012.jpg1_063_2012.jpg1_064_2012.jpg1_065_2012.jpg1_066_2012.jpg1_067_2012.jpg1_068_2012.jpg1_069_2012.jpg1_070_2012.jpg1_071_2012.jpg1_072_2012.jpg1_073_2012.jpg1_074_2012.jpg1_075_2012.jpg1_076_2012.jpg1_077_2012.jpg1_078_2012.jpg1_079_2012.jpg1_080_2012.jpg1_081_2012.jpg1_082_2012.jpg1_083_2012.jpg1_084_2012.jpg1_085_2012.jpg1_086_2012.jpg1_087_2012.jpg1_088_2012.jpg1_089_2012.jpg1_090_2012.jpg1_091_2012.jpg1_092_2012.jpg1_093_2012.jpg1_094_2012.jpg1_095_2012.jpg1_096_2012.jpg1_097_2012.jpg1_098_2011.jpg1_099_2012.jpg1_100_2012.jpg1_101_2012.jpg1_102_2012.jpg1_103_2012.jpg1_104_2012.jpg1_105_2012.jpg1_106_2012.jpg1_107_2012.jpg1_108_2012.jpg1_109_2012.jpg1_110_2012.jpg1_111_2012.jpg1_112_2012.jpg1_113_2012.jpg1_114_2012.jpg1_115_2012.jpg1_116_2012.jpg1_117_2012.jpg1_118_2012.jpg1_119_2012.jpg1_120_2012.jpg1_121_2012.jpg1_122_2012.jpg1_123_2012.jpg1_124_2012.jpg1_125_2012.jpg1_126_2012.jpg1_127_2012.jpg1_128_2012.jpg1_129_2012.jpg1_130_2012.jpg1_131_2012.jpg1_132_2012.jpg1_133_2012.jpg1_134_2012.jpg1_135_2012.jpg1_136_2012.jpg1_137_2012.jpg1_138_2011.jpg1_139_2012.jpg1_140_2012.jpg1_141_2012.jpg1_142_2012.jpg1_143_2012.jpg1_144_2012.jpg1_145_2012.jpg1_146_2012.jpg1_147_2012.jpg1_148_2012.jpg1_149_2012.jpg1_150_2012.jpg1_151_2012.jpg1_152_2012.jpg1_153_2012.jpg1_154_2012.jpg1_155_2012.jpg1_156_2012.jpg1_157_2012.jpg1_158_2012.jpg1_159_2012.jpg1_160_2012.jpg1_161_2012.jpg1_162_2012.jpg1_163_2012.jpg1_164_2012.jpg1_165_2012.jpg1_166_2012.jpg1_167_2012.jpg1_168_2012.jpg1_169_2012.jpg1_170_2012.jpg1_171_2012.jpg1_172_2012.jpg1_173_2012.jpg1_174_2012.jpg1_175_2012.jpg1_176_2012.jpg1_177_2012.jpg1_178_2012.jpg1_179_2012.jpg1_180_2012.jpg1_181_2012.jpg

2. Vtáky

2_001_2012.jpg2_002_2012.jpg2_003_2012.jpg2_004_2012.jpg2_005_2012.jpg2_006_2012.jpg2_007_2012.jpg2_008_2012.jpg2_009_2012.jpg2_010_2012.jpg2_011_2011.jpg2_012_2012.jpg2_013_2012.jpg2_014_2012.jpg2_015_2012.jpg2_016_2012.jpg2_017_2011.jpg2_018_2011.jpg2_019_2012.jpg2_020_2012.jpg2_021_2012.jpg2_022_2012.jpg2_023_2012.jpg2_024_2012.jpg2_025_2012.jpg2_026_2012.jpg2_027_2012.jpg2_028_2012.jpg2_029_2012.jpg2_030_2012.jpg2_031_2012.jpg2_032_2012.jpg2_033_2012.jpg2_034_2012.jpg2_035_2012.jpg2_036_2012.jpg2_037_2012.jpg2_038_2012.jpg2_039_2012.jpg2_040_2012.jpg2_041_2012.jpg2_042_2012.jpg2_043_2012.jpg2_044_2012.jpg2_045_2012.jpg2_046_2012.jpg2_047_2012.jpg2_048_2012.jpg2_049_2012.jpg2_050_2012.jpg2_051_2012.jpg2_052_2012.jpg2_053_2012.jpg2_054_2012.jpg2_055_2012.jpg2_056_2012.jpg2_057_2012.jpg2_058_2012.jpg2_059_2012.jpg2_060_2012.jpg2_061_2012.jpg2_062_2012.jpg2_063_2012.jpg2_064_2012.jpg2_065_2012.jpg2_066_2012.jpg2_067_2012.jpg2_068_2012.jpg2_069_2012.jpg2_070_2012.jpg2_071_2012.jpg2_072_2012.jpg2_073_2012.jpg2_074_2012.jpg2_075_2012.jpg2_076_2012.jpg2_077_2012.jpg2_078_2012.jpg2_079_2012.jpg2_080_2012.jpg2_081_2012.jpg2_082_2012.jpg2_083_2012.jpg2_084_2012.jpg2_085_2012.jpg2_086_2012.jpg2_087_2012.jpg2_088_2012.jpg2_089_2012.jpg2_090_2012.jpg2_091_2012.jpg2_092_2012.jpg2_093_2012.jpg2_094_2012.jpg2_095_2012.jpg2_096_2012.jpg2_097_2012.jpg2_098_2012.jpg2_099_2012.jpg2_100_2012.jpg2_101_2012.jpg2_102_2012.jpg2_103_2012.jpg2_104_2012.jpg2_105_2012.jpg2_106_2012.jpg2_107_2012.jpg2_108_2012.jpg2_109_2012.jpg2_110_2012.jpg2_111_2012.jpg2_112_2012.jpg2_113_2012.jpg2_114_2012.jpg2_115_2012.jpg2_116_2012.jpg2_117_2012.jpg2_118_2012.jpg2_119_2012.jpg2_120_2012.jpg2_121_2012.jpg2_122_2012.jpg2_123_2012.jpg2_124_2012.jpg2_125_2012.jpg2_126_2012.jpg2_127_2012.jpg2_128_2012.jpg2_129_2011.jpg2_130_2012.jpg2_131_2012.jpg2_132_2012.jpg2_133_2012.jpg2_134_2012.jpg2_135_2012.jpg2_136_2012.jpg2_137_2012.jpg2_138_2012.jpg2_139_2012.jpg2_140_2012.jpg2_141_2012.jpg2_142_2012.jpg2_143_2012.jpg2_144_2012.jpg2_145_2012.jpg2_146_2012.jpg2_147_2012.jpg2_148_2012.jpg2_149_2012.jpg2_150_2012.jpg2_151_2012.jpg2_152_2012.jpg2_153_2012.jpg2_154_2012.jpg2_155_2012.jpg2_156_2012.jpg2_157_2012.jpg2_158_2012.jpg2_159_2012.jpg2_160_2012.jpg2_161_2012.jpg2_162_2012.jpg2_163_2012.jpg2_164_2012.jpg2_165_2012.jpg2_166_2012.jpg2_167_2012.jpg2_168_2012.jpg2_169_2012.jpg2_170_2012.jpg2_171_2012.jpg2_172_2012.jpg2_173_2012.jpg2_174_2012.jpg2_175_2012.jpg2_176_2012.jpg2_177_2012.jpg2_178_2012.jpg2_179_2012.jpg2_180_2012.jpg2_181_2012.jpg2_182_2012.jpg2_183_2012.jpg2_184_2012.jpg2_185_2012.jpg2_186_2012.jpg2_187_2012.jpg2_188_2012.jpg2_189_2012.jpg2_190_2011.jpg2_191_2012.jpg2_192_2012.jpg2_193_2012.jpg2_194_2012.jpg2_195_2012.jpg2_196_2012.jpg2_197_2012.jpg2_198_2012.jpg2_199_2012.jpg

3. Ostatné živočích

3_001_2012.jpg3_002_2012.jpg3_003_2012.jpg3_004_2012.jpg3_005_2011.jpg3_006_2012.jpg3_007_2011.jpg3_008_2011.jpg3_009_2012.jpg3_010_2012.jpg3_011_2012.jpg3_012_2012.jpg3_013_2012.jpg3_014_2012.jpg3_015_2012.jpg3_016_2012.jpg3_017_2012.jpg3_018_2012.jpg3_019_2012.jpg3_020_2012.jpg3_021_2012.jpg3_022_2012.jpg3_023_2012.jpg3_024_2012.jpg3_025_2012.jpg3_026_2012.jpg3_027_2012.jpg3_028_2012.jpg3_029_2012.jpg3_030_2012.jpg3_031_2012.jpg3_032_2012.jpg3_033_2012.jpg3_034_2012.jpg3_035_2012.jpg3_036_2012.jpg3_037_2012.jpg3_038_2012.jpg3_039_2012.jpg3_040_2012.jpg3_041_2012.jpg3_042_2012.jpg3_043_2012.jpg3_044_2012.jpg3_045_2012.jpg3_046_2012.jpg3_047_2012.jpg3_048_2012.jpg3_049_2012.jpg3_050_2012.jpg3_051_2012.jpg3_052_2012.jpg3_053_2012.jpg3_054_2012.jpg3_055_2012.jpg3_056_2012.jpg3_057_2012.jpg3_058_2012.jpg3_059_2012.jpg3_060_2012.jpg3_061_2012.jpg3_062_2012.jpg3_063_2012.jpg3_064_2012.jpg3_065_2012.jpg3_066_2012.jpg3_067_2012.jpg3_068_2012.jpg3_069_2012.jpg3_070_2012.jpg3_071_2012.jpg3_072_2012.jpg3_073_2012.jpg3_074_2012.jpg3_075_2012.jpg3_076_2012.jpg3_077_2012.jpg3_078_2012.jpg3_079_2012.jpg3_080_2012.jpg3_081_2012.jpg3_082_2012.jpg3_083_2012.jpg

4. Zo života poľovníkov

4_001_2012.jpg4_002_2012.jpg4_003_2012.jpg4_004_2012.jpg4_005_2012.jpg4_006_2012.jpg4_007_2012.jpg4_008_2012.jpg4_009_2012.jpg4_010_2012.jpg4_011_2012.jpg4_012_2012.jpg4_013_2012.jpg4_014_2012.jpg4_015_2012.jpg4_016_2012.jpg4_017_2012.jpg4_018_2012.jpg4_019_2012.jpg4_020_2012.jpg4_021_2012.jpg4_022_2012.jpg4_023_2012.jpg4_024_2012.jpg4_025_2012.jpg4_026_2012.jpg4_027_2012.jpg4_028_2012.jpg4_029_2012.jpg4_030_2012.jpg4_031_2012.jpg4_032_2012.jpg4_033_2012.jpg4_034_2012.jpg4_035_2012.jpg4_036_2012.jpg4_037_2012.jpg4_038_2012.jpg4_039_2012.jpg4_040_2012.jpg4_041_2012.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/