Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11


Aj v tomto roku bola vyhlásená česko-slovenská fotografická súťaž s tématikou prírody Zlatý jeleň 2012. Autori, ktorí mali záujem sa súťaže zúčastniť, posielali svoje fotografie do 15.6.2012 v 4 súťažných kategóriách: 1. Cicavce, 2. Vtáky, 3. Ostatné živočích a 4. Zo života poľovníkov. Porota zo všetkých fotografií vyberie víťazné a tie budú ocenené a vystavené na celoslovenskej poľovníckej slávnosti Dni sv. Huberta vo Svätom Antone v dňoch 1. – 2. 9.2012, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame.
 

Kategórie:

1. Cicavce

1_001_2012.jpg1_002_2012.jpg1_003_2012.jpg1_004_2012.jpg1_005_2012.jpg1_006_2012.jpg1_007_2012.jpg1_008_2012.jpg1_009_2012.jpg1_010_2012.jpg1_011_2012.jpg1_012_2012.jpg1_013_2012.jpg1_014_2012.jpg1_015_2012.jpg1_016_2012.jpg1_017_2011.jpg1_018_2012.jpg1_019_2012.jpg1_020_2012.jpg1_021_2012.jpg1_022_2012.jpg1_023_2012.jpg1_024_2012.jpg1_025_2012.jpg1_026_2012.jpg1_027_2012.jpg1_028_2012.jpg1_029_2012.jpg1_030_2012.jpg1_031_2012.jpg1_032_2012.jpg1_033_2012.jpg1_034_2012.jpg1_035_2012.jpg1_036_2012.jpg1_037_2011.jpg1_038_2010.JPG1_039_2012.jpg1_040_2011.jpg1_041_2012.jpg1_042_2012.jpg1_043_2012.jpg1_044_2012.jpg1_045_2012.jpg1_046_2012.jpg1_047_2012.jpg1_048_2012.jpg1_049_2012.jpg1_050_2012.jpg1_051_2012.jpg1_052_2012.jpg1_053_2012.jpg1_054_2012.jpg1_055_2012.jpg1_056_2012.jpg1_057_2012.jpg1_058_2012.jpg1_059_2012.jpg1_060_2012.jpg1_061_2012.jpg1_062_2012.jpg1_063_2012.jpg1_064_2012.jpg1_065_2012.jpg1_066_2012.jpg1_067_2012.jpg1_068_2012.jpg1_069_2012.jpg1_070_2012.jpg1_071_2012.jpg1_072_2012.jpg1_073_2012.jpg1_074_2012.jpg1_075_2012.jpg1_076_2012.jpg1_077_2012.jpg1_078_2012.jpg1_079_2012.jpg1_080_2012.jpg1_081_2012.jpg1_082_2012.jpg1_083_2012.jpg1_084_2012.jpg1_085_2012.jpg1_086_2012.jpg1_087_2012.jpg1_088_2012.jpg1_089_2012.jpg1_090_2012.jpg1_091_2012.jpg1_092_2012.jpg1_093_2012.jpg1_094_2012.jpg1_095_2012.jpg1_096_2012.jpg1_097_2012.jpg1_098_2011.jpg1_099_2012.jpg1_100_2012.jpg1_101_2012.jpg1_102_2012.jpg1_103_2012.jpg1_104_2012.jpg1_105_2012.jpg1_106_2012.jpg1_107_2012.jpg1_108_2012.jpg1_109_2012.jpg1_110_2012.jpg1_111_2012.jpg1_112_2012.jpg1_113_2012.jpg1_114_2012.jpg1_115_2012.jpg1_116_2012.jpg1_117_2012.jpg1_118_2012.jpg1_119_2012.jpg1_120_2012.jpg1_121_2012.jpg1_122_2012.jpg1_123_2012.jpg1_124_2012.jpg1_125_2012.jpg1_126_2012.jpg1_127_2012.jpg1_128_2012.jpg1_129_2012.jpg1_130_2012.jpg1_131_2012.jpg1_132_2012.jpg1_133_2012.jpg1_134_2012.jpg1_135_2012.jpg1_136_2012.jpg1_137_2012.jpg1_138_2011.jpg1_139_2012.jpg1_140_2012.jpg1_141_2012.jpg1_142_2012.jpg1_143_2012.jpg1_144_2012.jpg1_145_2012.jpg1_146_2012.jpg1_147_2012.jpg1_148_2012.jpg1_149_2012.jpg1_150_2012.jpg1_151_2012.jpg1_152_2012.jpg1_153_2012.jpg1_154_2012.jpg1_155_2012.jpg1_156_2012.jpg1_157_2012.jpg1_158_2012.jpg1_159_2012.jpg1_160_2012.jpg1_161_2012.jpg1_162_2012.jpg1_163_2012.jpg1_164_2012.jpg1_165_2012.jpg1_166_2012.jpg1_167_2012.jpg1_168_2012.jpg1_169_2012.jpg1_170_2012.jpg1_171_2012.jpg1_172_2012.jpg1_173_2012.jpg1_174_2012.jpg1_175_2012.jpg1_176_2012.jpg1_177_2012.jpg1_178_2012.jpg1_179_2012.jpg1_180_2012.jpg1_181_2012.jpg

2. Vtáky

2_001_2012.jpg2_002_2012.jpg2_003_2012.jpg2_004_2012.jpg2_005_2012.jpg2_006_2012.jpg2_007_2012.jpg2_008_2012.jpg2_009_2012.jpg2_010_2012.jpg2_011_2011.jpg2_012_2012.jpg2_013_2012.jpg2_014_2012.jpg2_015_2012.jpg2_016_2012.jpg2_017_2011.jpg2_018_2011.jpg2_019_2012.jpg2_020_2012.jpg2_021_2012.jpg2_022_2012.jpg2_023_2012.jpg2_024_2012.jpg2_025_2012.jpg2_026_2012.jpg2_027_2012.jpg2_028_2012.jpg2_029_2012.jpg2_030_2012.jpg2_031_2012.jpg2_032_2012.jpg2_033_2012.jpg2_034_2012.jpg2_035_2012.jpg2_036_2012.jpg2_037_2012.jpg2_038_2012.jpg2_039_2012.jpg2_040_2012.jpg2_041_2012.jpg2_042_2012.jpg2_043_2012.jpg2_044_2012.jpg2_045_2012.jpg2_046_2012.jpg2_047_2012.jpg2_048_2012.jpg2_049_2012.jpg2_050_2012.jpg2_051_2012.jpg2_052_2012.jpg2_053_2012.jpg2_054_2012.jpg2_055_2012.jpg2_056_2012.jpg2_057_2012.jpg2_058_2012.jpg2_059_2012.jpg2_060_2012.jpg2_061_2012.jpg2_062_2012.jpg2_063_2012.jpg2_064_2012.jpg2_065_2012.jpg2_066_2012.jpg2_067_2012.jpg2_068_2012.jpg2_069_2012.jpg2_070_2012.jpg2_071_2012.jpg2_072_2012.jpg2_073_2012.jpg2_074_2012.jpg2_075_2012.jpg2_076_2012.jpg2_077_2012.jpg2_078_2012.jpg2_079_2012.jpg2_080_2012.jpg2_081_2012.jpg2_082_2012.jpg2_083_2012.jpg2_084_2012.jpg2_085_2012.jpg2_086_2012.jpg2_087_2012.jpg2_088_2012.jpg2_089_2012.jpg2_090_2012.jpg2_091_2012.jpg2_092_2012.jpg2_093_2012.jpg2_094_2012.jpg2_095_2012.jpg2_096_2012.jpg2_097_2012.jpg2_098_2012.jpg2_099_2012.jpg2_100_2012.jpg2_101_2012.jpg2_102_2012.jpg2_103_2012.jpg2_104_2012.jpg2_105_2012.jpg2_106_2012.jpg2_107_2012.jpg2_108_2012.jpg2_109_2012.jpg2_110_2012.jpg2_111_2012.jpg2_112_2012.jpg2_113_2012.jpg2_114_2012.jpg2_115_2012.jpg2_116_2012.jpg2_117_2012.jpg2_118_2012.jpg2_119_2012.jpg2_120_2012.jpg2_121_2012.jpg2_122_2012.jpg2_123_2012.jpg2_124_2012.jpg2_125_2012.jpg2_126_2012.jpg2_127_2012.jpg2_128_2012.jpg2_129_2011.jpg2_130_2012.jpg2_131_2012.jpg2_132_2012.jpg2_133_2012.jpg2_134_2012.jpg2_135_2012.jpg2_136_2012.jpg2_137_2012.jpg2_138_2012.jpg2_139_2012.jpg2_140_2012.jpg2_141_2012.jpg2_142_2012.jpg2_143_2012.jpg2_144_2012.jpg2_145_2012.jpg2_146_2012.jpg2_147_2012.jpg2_148_2012.jpg2_149_2012.jpg2_150_2012.jpg2_151_2012.jpg2_152_2012.jpg2_153_2012.jpg2_154_2012.jpg2_155_2012.jpg2_156_2012.jpg2_157_2012.jpg2_158_2012.jpg2_159_2012.jpg2_160_2012.jpg2_161_2012.jpg2_162_2012.jpg2_163_2012.jpg2_164_2012.jpg2_165_2012.jpg2_166_2012.jpg2_167_2012.jpg2_168_2012.jpg2_169_2012.jpg2_170_2012.jpg2_171_2012.jpg2_172_2012.jpg2_173_2012.jpg2_174_2012.jpg2_175_2012.jpg2_176_2012.jpg2_177_2012.jpg2_178_2012.jpg2_179_2012.jpg2_180_2012.jpg2_181_2012.jpg2_182_2012.jpg2_183_2012.jpg2_184_2012.jpg2_185_2012.jpg2_186_2012.jpg2_187_2012.jpg2_188_2012.jpg2_189_2012.jpg2_190_2011.jpg2_191_2012.jpg2_192_2012.jpg2_193_2012.jpg2_194_2012.jpg2_195_2012.jpg2_196_2012.jpg2_197_2012.jpg2_198_2012.jpg2_199_2012.jpg

3. Ostatné živočích

3_001_2012.jpg3_002_2012.jpg3_003_2012.jpg3_004_2012.jpg3_005_2011.jpg3_006_2012.jpg3_007_2011.jpg3_008_2011.jpg3_009_2012.jpg3_010_2012.jpg3_011_2012.jpg3_012_2012.jpg3_013_2012.jpg3_014_2012.jpg3_015_2012.jpg3_016_2012.jpg3_017_2012.jpg3_018_2012.jpg3_019_2012.jpg3_020_2012.jpg3_021_2012.jpg3_022_2012.jpg3_023_2012.jpg3_024_2012.jpg3_025_2012.jpg3_026_2012.jpg3_027_2012.jpg3_028_2012.jpg3_029_2012.jpg3_030_2012.jpg3_031_2012.jpg3_032_2012.jpg3_033_2012.jpg3_034_2012.jpg3_035_2012.jpg3_036_2012.jpg3_037_2012.jpg3_038_2012.jpg3_039_2012.jpg3_040_2012.jpg3_041_2012.jpg3_042_2012.jpg3_043_2012.jpg3_044_2012.jpg3_045_2012.jpg3_046_2012.jpg3_047_2012.jpg3_048_2012.jpg3_049_2012.jpg3_050_2012.jpg3_051_2012.jpg3_052_2012.jpg3_053_2012.jpg3_054_2012.jpg3_055_2012.jpg3_056_2012.jpg3_057_2012.jpg3_058_2012.jpg3_059_2012.jpg3_060_2012.jpg3_061_2012.jpg3_062_2012.jpg3_063_2012.jpg3_064_2012.jpg3_065_2012.jpg3_066_2012.jpg3_067_2012.jpg3_068_2012.jpg3_069_2012.jpg3_070_2012.jpg3_071_2012.jpg3_072_2012.jpg3_073_2012.jpg3_074_2012.jpg3_075_2012.jpg3_076_2012.jpg3_077_2012.jpg3_078_2012.jpg3_079_2012.jpg3_080_2012.jpg3_081_2012.jpg3_082_2012.jpg3_083_2012.jpg

4. Zo života poľovníkov

4_001_2012.jpg4_002_2012.jpg4_003_2012.jpg4_004_2012.jpg4_005_2012.jpg4_006_2012.jpg4_007_2012.jpg4_008_2012.jpg4_009_2012.jpg4_010_2012.jpg4_011_2012.jpg4_012_2012.jpg4_013_2012.jpg4_014_2012.jpg4_015_2012.jpg4_016_2012.jpg4_017_2012.jpg4_018_2012.jpg4_019_2012.jpg4_020_2012.jpg4_021_2012.jpg4_022_2012.jpg4_023_2012.jpg4_024_2012.jpg4_025_2012.jpg4_026_2012.jpg4_027_2012.jpg4_028_2012.jpg4_029_2012.jpg4_030_2012.jpg4_031_2012.jpg4_032_2012.jpg4_033_2012.jpg4_034_2012.jpg4_035_2012.jpg4_036_2012.jpg4_037_2012.jpg4_038_2012.jpg4_039_2012.jpg4_040_2012.jpg4_041_2012.jpg