Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

DSC 0181

Na zasadnutí Snemu SPK, ktorý sa konal dňa 28. apríla 2018 v Žiline boli odovzdané p. prezidentom Tiborom Lebockým certifikáty na finančnú podporu pre OPK, ktoré splnili hodnotiace kritériá pre udelenie podpory osvetovej činnosti pre rok 2017. Na základe prideleného počtu bodov bolo vyhodnotených 5 najlepších OPK v nasledovnom poradí:

 

 

1. OPK Považská Bystrica
2. OPK Lučenec
3. OPK Čadca
4. OPK Ružomberok
5. OPK Kežmarok

Gratulujeme!

 

DSC_0178.JPGDSC_0179.JPGDSC_0180.JPGDSC_0181.JPG