Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

40051738 10212377037123765 3332464485016272896 nDňa 25.augusta 2018 sa na pôde Poľského poľovníckeho zväzu (Polski Zwiazek Lowiecki) vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorej hlavným cieľom bolo prezentovať a diskutovať o súčasnej situácii poľovníctva v Poľsku vo vzťahu na novo prijatý poľovnícky zákon, narastajúcemu tlaku environmentálnych občianskych združení proti poľovníctvu a šíriace sa problémy s Africkým morom ošípaných.
Za účasti generálnych sekretárov FACE a CIC boli zastúpené viaceré poľovnícke zväzy a organizácie napríklad z pobaltských štátov Estónska, Lotyšska, Litvy, Bieloruska a Českej republiky. Za Slovenskú poľovnícku komoru sa ako oficiálna delegácia na konferencii zúčastnili Ing. Alojz Riško- viceprezident SPK pre riadenie a organizáciu poľovníctva, Jozef Herud – predseda osvetovej komisie SPK a Ing. Veronika Vallová – špecialistka poľovníckej osvety.
Čo priniesol nový poľský poľovnícky zákon?
Na jar tohto roku schválili obe komory poľského parlamentu nový kontroverzný zákon o poľovníctve, ktorý vyvolal veľké negatívne ohlasy a zostal visieť ako „Damoklov meč“ nad poľovníctvom v Poľsku. Jedným z dôvodov prijatia tohto reštriktívneho zákona bola silná lobby zelených aktivistov, ktorí tento stav dosiahli cielenou propagandou voči aktivitám poľovníkov.

 
Zásadné a v maximálnej miere obmedzujúce zmeny, ktoré zákon priniesol sú nasledovné:
• Minister životného prostredia priamo menuje prezidenta poľovníckeho zväzu (PZL)
Pozn. Poľovníci do výberového konania navrhujú 3 kandidátov z členov PZL

• Obmedzenie výcviku poľovných psov a sokoliarstva
Pozn. jedná sa napr. o radikálne zmeny a opatrenia týkajúce sa výcviku poľovných psov vo vzťahu k získaniu poľovnej upotrebiteľnosti psov (zákaz používania psov na živú zver – vyrušujú sa tým iné zvieratá)

• Mládeži do 18 rokov je poľovníctvo neprístupné
Pozn. snaha aktivistov zamedziť prístup deťom a mládeži k poľovníctvu, zmarenie snahy poľských poľovníkov vychovávať si nastupujúcu generáciu mladých poľovníkov

• Periodické preskúšanie poľovníkov v horizonte každých 5 rokov
Pozn. okrem povinných lekárskych potvrdení na zdravotnú a psychickú spôsobilosť budú musieť poľovníci absolvovať povinné preskúšanie z teoretických vedomostí

• Zákaz používania oloveného streliva od 1.1.2020
Pozn. v náväznosti na schválené nariadenia Európskej komisie

• Zrušenie sankcií za narušenie poľovačky
Pozn. po novom budú môcť beztrestne aktivisti narušiť organizované poľovačky


Okrem týchto zásadných zmien poľský poľovníci budú musieť tiež dodržiavať vzdialenosť streľby minimálne 500 m od intravilánu (doteraz bolo 150 m).
Otázka afrického moru ošípaných v Poľsku je tiež jednou s problematických otázok aktuálneho diania. Od roku 2014 keď sa v tejto krajine africký mor ošípaných objavil boli nariadené všeobecne známe opatrenia a vymedzená nárazníková zóna na hraniciach s Bieloruskom. Za posledné mesiace sa mor intenzívne rozširuje k južným hraniciam, zhruba do roku 2017 sa ho podarilo opatreniami držať len na východnej hranici. Postihnutá je aj oblasť v okolí Varšavy. Poľský poľovnícky zväz napomáha poľovným združeniam zakúpením chladiarenských zariadení do oblastí výskytu moru.


Dôležitou otázkou, ktorú sa doteraz snažili poľskí poľovníci riešiť je aj vzťah a spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov. Škody spôsobené zverou v Poľsku ročne predstavujú priemerne 20-25 000 000€ a poľovníci ich v tejto výške aj uhrádzajú. Doteraz išlo o dohodu medzi poľovníkmi a vlastníkmi pozemkov, kde výšku škôd vypočítavali poľovníci. Návrh bol, aby škody počítali obce a aby poľovníci prispievali na fond na ich úhradu (0,5 mld € ). Obce na to nie sú pripravené, tak to budú napočítavať poľovníci na vlastné náklady a kontrolovať to budú poľnohospodári. Odvolať sa môžu na Nadlesníctvo a potom do troch mesiacov na súd. Kvôli nárastu škôd začínajú zanikať menšie poľovné združenia nakoľko, nie sú schopné finančne vykryť opatrenia proti škodám spolu s plnením za vzniknuté škody.
V krátkej prezentácii p. Linda Domborovska z Lotyšska predstavila úlohu ženy poľovníčky v súvislosti s pozitívnym ovplyvňovaním vnímania poľovníctva verejnosťou a diskutovala aj o pseudo ekologických organizáciách, ktoré sa snažia v čo najväčšej miere čerpať dotácie, ktoré využívajú na cielené aktivity proti poľovníkom.
Ďalšia prezentácia, ktorú tentoraz uskutočnil zástupca Českomoravskej mysliveckej jednoty p. Bohumil Straka sa zaoberala mnohostrannou spoluprácou poľovníkov, rybárov, strelcov a ďalších spoločenských skupín, ktorý sa snažia v spoločnom úsilí o priaznivú legislatívu v Českej republike. Poukázal tiež na dôležitosť dostať poľovníctvo pod UNESCO.


Spoločným záverom konferencie všetky zúčastnené organizácie vyjadrili svoju podporu Poľsku, nakoľko situácia, ktorá sa tu udiala hrozí aj ďalším štátom. Preto je nevyhnutné aby jednotlivé organizácie medzi sebou aktívne spolupracovali, vymieňali si skúsenosti a riešili kooperačne otázky na báze odbornej pomoci pre zachovanie trvalo udržateľného poľovníctva.
Oganizátori konferencie na záver dňa pozvali prítomných na koncert poľovníckej hudby do parku Lazienki Królewskie vo Varšave. Koncert sa konal ako súčasť osláv 95. výročia Poľského poľovníckeho zväzu.

Autor: Ing. Veronika Vallová

Foto: PZL www.pzlow.pl, archív SPK

 

40051738_10212377037123765_3332464485016272896_n.jpg40129756_1956586781069704_6167715629970227200_o.jpg40159447_1956587011069681_7111688023598694400_n.jpg40168630_1956586557736393_7081517918453760000_n.jpg40178278_1956587344402981_3520563106025570304_n.jpg40187713_1956586447736404_8320305616128049152_n.jpg40192110_1956587174402998_4920176597127921664_n.jpg40194766_1956586067736442_4800044115590905856_o.jpg40231295_1956586907736358_4965544946560925696_n.jpg40257951_1956586674403048_1777168441002688512_o.jpg40379662_1956768817718167_7296457027046342656_o.jpg40404167_1956586884403027_3989430821575458816_o.jpg