Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Informácie z rokovania VIII. Snemu SPK

SPKV sobotu 27.4.2019 v Žiline sa uskutočnilo rokovanie VIII. Snemu SPK.

  • Snem SPK zobral na vedomie správu o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh od ostatného snemu SPK. Správu predniesol prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD.
  • Snem SPK taktiež zobral na vedomie informácie o aktuálnom dianí v poľovníckej legislatíve - k novele zákona o zbraniach a strelive, zákona o poľovníctve a niekoľkých iniciatív na ochrane životného prostredia.
  • Prerokoval inštitút nového stáleho rozhodcovského súdu.
  • Schválil plnenie rozpočtu za rok 2018 a rozpočet pre rok 2019. Taktiež Správu Dozornej rady SPK a stanovisko k rozpočtu SPK.
  • Zobral na vedomie vyhodnotenie kynologických, streleckých a osvetových aktivít za r. 2018. V rámci vyhodnotenia osvetových aktivít boli ocenené najlepšie Obvodné poľovnícke komory – víťazom sa stala OPK Považská Bystrica.                                                                                                                                                                                                                                                          
  • Z dôvodu udalostí v ostatnom období sa snem zaoberal dodržiavaním bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva a schválil bezpečnostnú príručku pre užívateľov poľovných revírov a poľovníkov a uložil kancelárii a Obvodným poľovníckym komorám zabezpečiť doručenie príručky v elektronickej a tlačenej podobe čo najširšiemu rozsahu poľovníkov.
  • Venoval sa problematike poistenia poľovnej stráže.
  • Snem SPK obdržal informáciu o aktivitách v rámci organizovania Dní svätého Huberta v Betliari dňa 7.9.2019, súčasťou ktorých bude i podujatie Poľovník roka.
  • Snem SPK schválil rozšírenie evidencie štatistického systému, novelizáciu Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o prvý poľovný lístok.
  • Schválil správu Disciplinárnej komisie SPK, organizáciu poľovníckych vianoc Klubom trubačov a použitie hlasovacieho zariadenia na II. Výročnom sneme SPK 30.11.2019. 

Kancelária SPK

IMG-20190427-WA0000.jpgIMG-20190427-WA0001.jpgIMG-20190427-WA0003.jpgIMG-20190427-WA0012.jpgIMG-20190429-WA0007.jpgIMG-20190429-WA0010.jpgIMG-20190429-WA0011.jpgIMG-20190429-WA0013.jpgIMG-20190429-WA0014.jpgIMG-20190429-WA0017.jpgIMG-20190429-WA0018.jpgIMG-20190429-WA0019.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/