Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPKV sobotu 27.4.2019 v Žiline sa uskutočnilo rokovanie VIII. Snemu SPK.

  • Snem SPK zobral na vedomie správu o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh od ostatného snemu SPK. Správu predniesol prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD.
  • Snem SPK taktiež zobral na vedomie informácie o aktuálnom dianí v poľovníckej legislatíve - k novele zákona o zbraniach a strelive, zákona o poľovníctve a niekoľkých iniciatív na ochrane životného prostredia.
  • Prerokoval inštitút nového stáleho rozhodcovského súdu.
  • Schválil plnenie rozpočtu za rok 2018 a rozpočet pre rok 2019. Taktiež Správu Dozornej rady SPK a stanovisko k rozpočtu SPK.
  • Zobral na vedomie vyhodnotenie kynologických, streleckých a osvetových aktivít za r. 2018. V rámci vyhodnotenia osvetových aktivít boli ocenené najlepšie Obvodné poľovnícke komory – víťazom sa stala OPK Považská Bystrica.                                                                                                                                                                                                                                                          
  • Z dôvodu udalostí v ostatnom období sa snem zaoberal dodržiavaním bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva a schválil bezpečnostnú príručku pre užívateľov poľovných revírov a poľovníkov a uložil kancelárii a Obvodným poľovníckym komorám zabezpečiť doručenie príručky v elektronickej a tlačenej podobe čo najširšiemu rozsahu poľovníkov.
  • Venoval sa problematike poistenia poľovnej stráže.
  • Snem SPK obdržal informáciu o aktivitách v rámci organizovania Dní svätého Huberta v Betliari dňa 7.9.2019, súčasťou ktorých bude i podujatie Poľovník roka.
  • Snem SPK schválil rozšírenie evidencie štatistického systému, novelizáciu Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o prvý poľovný lístok.
  • Schválil správu Disciplinárnej komisie SPK, organizáciu poľovníckych vianoc Klubom trubačov a použitie hlasovacieho zariadenia na II. Výročnom sneme SPK 30.11.2019. 

Kancelária SPK

IMG-20190427-WA0000.jpgIMG-20190427-WA0001.jpgIMG-20190427-WA0003.jpgIMG-20190427-WA0012.jpgIMG-20190429-WA0007.jpgIMG-20190429-WA0010.jpgIMG-20190429-WA0011.jpgIMG-20190429-WA0013.jpgIMG-20190429-WA0014.jpgIMG-20190429-WA0017.jpgIMG-20190429-WA0018.jpgIMG-20190429-WA0019.jpg

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.