Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Vyhodnotenie Medzinárodného filmového festivalu pri LPD 2019

IMG 20190510 102043 zmensenaV dňoch 10.5.-12.5.2019 sa konali Levické poľovnícke dni  v priestoroch zimného štadiónu v Leviciach. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch a zverniciach v okrese Levice s celkovým počtom vyše 1400 trofejí. Hlavný programom bol odborný seminár, ktorý bol zameraný na témy z poľovníckej praxe, aktuálne problémy slovenského poľovníctva a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Návštevníci mohli využiť aj široké spektrum komerčných stánkov na doplnenie svojej poľovníckej výstroje či výzbroje. Jedným zo sprievodných programov úvodného dňa LPD v piatok bol aj medzinárodný filmový festival Poľovníctvo a príroda 2019, ktorý rovnako patrí k neoddeliteľnej súčasti tohto poľovníckeho podujatia.

Samotnému vyhodnoteniu filmového festivalu predchádzalo hodnotenie zaslaných filmov odbornou porotou v zložení:

Ing. Dušan Krajniak, PhD. – predseda poroty, Monika Khernová, Mgr. Martin Bátovský, RSDr. Jozef Hlásnik, Ing. Ladislav Válkay, Ing. Karol Birčák, Ing. Štefan Engel, PhD., Bc. Daniela Zlehovcová, Martin Kirner, Fridrich Takács

V tomto ročníku bolo celkom zaslaných 13 filmov od 7 autorov.  Vyhodnotené boli tri súťažné kategórie v ktorých zvíťazili nasledovní autori:

1. kategória: DOKUMENT A METODICKO-NÁUČNÝ FILM

1. miesto
ATTILA AMBRÚŠ
Názov filmu: V Lone prírody
S počtom bodov: 99

2. miesto: Tomáš Kučera, Michal Uličný – Medvede z Liptova
3. miesto: Ing. Ján Poláček – Medvedice s medvieďatmi

2. kategória: PRÍRODA A ZVER

1.miesto
MIROSLAV SÝKORA
Názov filmu: Rok v prírode
S počtom bodov: 87

2. miesto: Tomáš Kučera, Michal Uličný – Čaro zimného Liptova
3. miesto: Ing. Ján Poláček – Postrehy z Vážskych važín

3. kategória: DOMÁCE VIDEO – FILMOVÉ ZAČIATKY

1. miesto
ANDREJ HOŠKO st.
Názov filmu: Schyľovalo sa k súboju

Absolútny víťaz filmového festivalu
ATTILA AMBRÚŠ – V lone prírody, s počtom bodov 99 .

Okrem jednotlivých súťažných kategórií boli udelené viacerým autorom filmov aj špeciálne ceny od organizátorov a partnerov filmového festivalu:

 Cena Slovenskej poľovníckej komory Miroslav Sýkora - Rok v prírode
 Cena Halali Attila Ambruš - V lone prírody
 Cena mesta Levice Ing. Ján Poláček - Postredhy z Vážskych važín
 Cena OPK Levice Tomáš Kučera, Michal Uličný - Jelenia ruja s Kuul
 Cena OkO SPZ Levice Stanislav Kováč - Bol to takmer bežný druh
 Cena Lesy SR, š. p. - OZ Levice Ing. Ján Poláček - Postrehy z Vážskych važín

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí nám každý rok zasielajú filmy do súťaže, gratulujeme výhercom a dúfame, že v budúcom ročníku znova sa stretneme. Už teraz sa tešíme na Vaše nové príspevky.

Autor: M.Khernová

IMG_20190510_094753_zmensena.jpgIMG_20190510_094810_zmensena.jpgIMG_20190510_101620_zmensena.jpgIMG_20190510_102039_zmensena.jpgIMG_20190510_102043_zmensena.jpgIMG_20190510_102048_zmensena.jpgIMG_20190510_102105_zmensena.jpgIMG_20190510_102112_zmensena.jpgIMG_20190510_102147_zmensena.jpgIMG_20190510_102210_zmensena.jpgIMG_20190510_102228_zmensena.jpgIMG_20190510_102526_zmensena.jpgIMG_20190510_102613_zmensena.jpgIMG_20190510_102616_zmensena.jpgIMG_20190510_102631_zmensena.jpgIMG_20190510_103138_zmensena.jpgIMG_20190510_103148_zmensena.jpgIMG_20190510_124052_zmensena.jpgIMG_20190510_124056_zmensena.jpgIMG_20190510_124153_zmensena.jpgIMG_20190510_124157_zmensena.jpgIMG_20190510_124223_zmensena.jpgIMG_20190510_124303_zmensena.jpgIMG_20190510_124333_zmensena.jpgIMG_20190510_124401_zmensena.jpgIMG_20190510_124406_zmensena.jpgIMG_20190510_124603_zmensena.jpgIMG_20190510_124618_zmensena.jpgIMG_20190510_124634_zmensena.jpgIMG_20190510_124809_zmensena.jpgIMG_20190510_125115_zmensena.jpgIMG_20190510_125118_zmensena.jpgIMG_20190510_125137_zmensena.jpgIMG_20190510_125208_zmensena.jpgIMG_20190510_135448_zmensena.jpgIMG_20190510_145751_zmensena.jpgIMG_20190510_145756_zmensena.jpgIMG_20190510_145803_zmensena.jpgIMG_20190510_145810_zmensena.jpgIMG_20190510_145818_zmensena.jpgIMG_20190510_145827_zmensena.jpgIMG_20190510_174234_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/