Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

DSC 0298V sobotu 15. júna 2019 najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz, prostredníctvom svojich súčasných členov prezídia, hostil súčasných zástupcov vrcholových orgánov organizácie, pozvaných ctených hostí, bývalých prezidentov SPZ Juraja Moravčíka a Mariána Lipku, bývalých členov prezídia, zástupcov akademickej obce, zmluvných partnerov a všetkých vzácnych milovníkov prírody, na oslavách 50. výročia založenia Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ustanovujúci Snem Slovenského poľovníckeho zväzu sa konal 21. a 22. júna v roku 1969.

Súčasťou slávnostného zasadnutia, vzhľadom na momentálne dianie v poľovníctve, účastníci Slávnostnej Rady SPZ sa jednohlasne zhodli na nasledujúcom vyhlásení,

Vyhlásenie účastníkov slávnostného zasadnutia Rady Slovenského poľovníckeho zväzu k návrhu nového zákona o poľovníctve

My, účastníci slávnostného zasadnutia Rady Slovenského poľovníckeho zväzu k 50. výročiu založenia Slovenského poľovníckeho zväzu, konaného 15. júna 2019 vo Zvolene oceňujeme snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá vyústila do predloženia návrhu novej právnej úpravy poľovníctva a jej schválenia vládou Slovenskej republiky. Osobitne oceňujeme, že v tomto návrhu je poľovníctvo definované ako súbor činností vo verejnom záujme.
Zástupcovia slovenskej poľovníckej samosprávy zúčastňujúci sa procesu prípravy tohto návrhu priebežne informovali poľovnícku verejnosť o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spracúva návrh za účasti všetkých dotknutých subjektov, ako aj o tom, že neuralgickým bodom návrhu sa stala problematika škôd spôsobených zverou. Preto zástupcovia poľovníckej samosprávy v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania akceptovali, že je v predloženom návrhu potrebné uložiť užívateľom poľovných revírov celý rad nových povinností smerujúcich k zásadnému zníženiu stavov raticovej zveri, ako aj to, že je potrebné akceptovať ďaleko väčší stupeň participácie užívateľov poľovných pozemkov, poľnohospodárov a lesníkov, na procese tvorby plánov lovu i kontrole plnenia týchto plánov. Predložený návrh poľovnícka samospráva považovala a považuje za prijateľný a rozumný kompromis, s čím sa my, účastníci dnešného slávnostného zasadnutia v plnom rozsahu stotožňujeme. Snahu presadiť do právnej úpravy poľovníctva inštitút objektívnej zodpovednosti za škody spôsobené zverou so solidárnym ručením považujeme za nepochopenie osobitosti tejto činnosti spätej s prírodou a vo veľkej miere závislej od štátnej regulácie. Rigidné odmietanie zodpovednosti za škody spôsobené na zveri užívateľmi poľovných pozemkov ako aj odmietanie opatrení smerujúcich k prírode bližšiemu hospodáreniu na pôde v nás však vzbudzuje obavu, že nejde len o nepochopenie, ale o špekuláciu zameranú na zmocnenie sa poľovných revírov niektorými z týchto užívateľov.
My, účastníci dnešného slávnostného zhromaždenia odmietame snahy o politizáciu vzniknutej situácie, avšak vyhlasujeme, že slovenská poľovnícka samospráva i jej členská základňa, ponúkajúce ruku na konštruktívne riešenie problematiky škôd spôsobených zverou, ale aj na zveri, budú dôsledne presadzovať, aby akýkoľvek právny predpis upravujúci právo poľovníctva v Slovenskej republike bol v súlade so zásadou, že poľovníctvo musí byť súčasťou vidieckeho spôsobu života a nie súčasťou alebo nástrojom uspokojovania ekonomických nástrojov kohokoľvek, tak ako je to zakotvené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Toto je náš záväzok voči viac ako 60 tisícovej rodine poľovníkov, voči našim predchodcom, ktorí nám zachovali a odovzdali jedinečné poľovnícke tradície ako aj voči slovenskej prírode a vidieku.

Vo Zvolene dňa 15. júna 2019

 

DSC_0261.jpgDSC_0268.jpgDSC_0269.jpgDSC_0270.jpgDSC_0271.jpgDSC_0277.jpgDSC_0286.jpgDSC_0298.jpgDSC_0300.jpgDSC_0303.jpgDSC_0308.jpgDSC_0310.jpgDSC_0312.jpgDSC_0314.jpgDSC_0324.jpgDSC_0337.jpgDSC_0340.jpgDSC_0341.jpgDSC_0356.jpgDSC_0364.jpgDSC_0369.jpgDSC_0371.jpgDSC_0377.jpgDSC_0384.jpgDSC_0386.jpgDSC_0389.jpgDSC_0393.jpgDSC_0396.jpgDSC_0400.jpgDSC_0403.jpgDSC_0405.jpgDSC_0407.jpgDSC_0408.jpgDSC_0418.jpgDSC_0422.jpgDSC_0423.jpgDSC_0424.jpgDSC_0426.jpgDSC_0427.jpgDSC_0429.jpgDSC_0430.jpgDSC_0433.jpgDSC_0434.jpgDSC_0435.jpgDSC_0436.jpgDSC_0437.jpgDSC_0442.jpgDSC_0444.jpgDSC_0449.jpgDSC_0452.jpgDSC_0453.jpgDSC_0457.jpgDSC_0464.jpgDSC_0488.jpgDSC_0489.jpgDSC_0494.jpgDSC_0508.jpgDSC_0510.jpgDSC_0514.jpgDSC_0517.jpgDSC_0531.jpgDSC_0544.jpgDSC_0549.jpgDSC_0551.jpgDSC_0555.jpgDSC_0561.jpgDSC_0567.jpgDSC_0568.jpgDSC_0570.jpgDSC_0573.jpgDSC_0576.jpgDSC_0582.jpgDSC_0584.jpgDSC_0586.jpgDSC_0587.jpgDSC_0588.jpgDSC_0591.jpgDSC_0599.jpgDSC_0603.jpgDSC_0605.jpgDSC_0614.jpgDSC_0622.jpgDSC_0625.jpgDSC_0631.jpgDSC_0637.jpgDSC_0640.jpgDSC_0643.jpgDSC_0648.jpgDSC_0660.jpgDSC_0671.jpgDSC_0678.jpgDSC_0682.jpgDSC_0687.jpgDSC_0697.jpgDSC_0702.jpgDSC_0707.jpgDSC_0716.jpgDSC_0735.jpgDSC_0742.jpgDSC_0748.jpgDSC_0771.jpgDSC_0774.jpgDSC_0782.jpgDSC_0790.jpgDSC_0792.jpgDSC_0815.jpgDSC_0830.jpgDSC_0839.jpgDSC_0848.jpgDSC_0849.jpgDSC_0860.jpgDSC_0882.jpgDSC_0884.jpgDSC_0888.jpgDSC_0893.jpgDSC_0896.jpgDSC_0902.jpgDSC_0903.jpgDSC_0905.jpgDSC_0907.jpgDSC_0912.jpgDSC_0914.jpgDSC_0919.jpgDSC_0925.jpgDSC_0929.jpgDSC_0931.jpgDSC_0934.jpgDSC_0937.jpgDSC_0940.jpgDSC_0945.jpgDSC_0948.jpgDSC_0950.jpgDSC_0958.jpgDSC_0961.jpgDSC_0966.jpgDSC_0967.jpgDSC_0972.jpgDSC_0976.jpgDSC_0981.jpgDSC_0995.jpgDSC_1016.jpgDSC_1029.jpgDSC_1033.jpgDSC_1036.jpgDSC_1039.jpgDSC_1041.jpgDSC_1044.jpgDSC_1047.jpgDSC_1051.jpgDSC_1056.jpgDSC_1058.jpgDSC_1060.jpgDSC_1062.jpgDSC_1064.jpgDSC_1065.jpgDSC_1067.jpgDSC_1068.jpgDSC_1072.jpgDSC_1074.jpgDSC_1077.jpgDSC_1081.jpgDSC_1085.jpgDSC_1089.jpgDSC_1091.jpgDSC_1095.jpgDSC_1100.jpgDSC_1103.jpgDSC_1105.jpgDSC_1109.jpgDSC_1113.jpgDSC_1114.jpgDSC_1116.jpgDSC_1119.jpgDSC_1121.jpgDSC_1125.jpgDSC_1127.jpgDSC_1131.jpgDSC_1136.jpgDSC_1138.jpgDSC_1139.jpgDSC_1140.jpgDSC_1144.jpgDSC_1149.jpgDSC_1150.jpgDSC_1152.jpgDSC_1153.jpgDSC_1155.jpgDSC_1161.jpgDSC_1165.jpgDSC_1170.jpgDSC_1174.jpgDSC_1176.jpgDSC_1180.jpgDSC_1181.jpgDSC_1182.jpgDSC_1201.jpgDSC_1205.jpgDSC_1206.jpgDSC_1207.jpgDSC_1210.jpgDSC_1213.jpgDSC_1214.jpgDSC_1216.jpgDSC_1221.jpgDSC_1225.jpgDSC_1228.jpgDSC_1241.jpgDSC_1242.jpg

Foto: Ladislav Nagy, Ing.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vyhlasenie_SPZ_slavnostna rada_2019.pdf)vyhlasenie_SPZ_slavnostna rada_2019.pdf[Vyhlásenie účastníkov slávnostnej Rady SPZ, Zvolen 2019]395 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.