Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPKSlovenská poľovnícka komora ako zriaďovateľ stáleho Rozhodcovského súdu Slovenskej poľovníckej komory v zmysle § 12 ods. 6) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní na svojom webovom sídle zverejňuje správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

1.Rozhodcovský súd Slovenskej poľovníckej komory bol schválený VIII. snemom SPK dňa 27.04.2019 v Žiline.
2.Dokumenty ako štatút, rokovací poriadok, sadzobník poplatkov boli zverejnené v Obchodnom vestníku č 105/2019 vydanom 03.06.2019.
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2172242

3.a) počet začatých konaní- 0,
   b) počet prebiehajúcich konaní-0,
   c) počet ukončených konaní-0.

Ing. Tibor Lebocký, PhD.
prezident SPK

JUDr. Miroslav Abelovský
predseda rozhodcovského súdu

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPRÁVA za ROK 2019.docx)SPRÁVA za ROK 2019.docx[Správa za rok 2019]36 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.