Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

medved nozkaZamestnanci LESOV SR, š. p., Odštepný závod Liptovský Hrádok boli dnes, 14.6.2021, Políciou SR prizvaní k terénnej obhliadke usmrteného muža, ktorý bol nájdený v hojne navštevovanej doline Banskô v pôsobnosti Lesnej správy Liptovská Osada. Ide o poľovný revír Prašivá, kde je užívateľom štátny podnik LESY SR.

Prizvaný súdny lekár konštatoval, že k smrti nedošlo prirodzeným spôsobom. Muž mal na hlave, krku a boku poranenia, ktoré boli spôsobené pohryzením. V mieste nálezu sa našli čerstvé stopy medveďa. LESY SR, š. p. Banská Bystrica, ako aj jednotlivé odštepné závody dlhodobo upozorňujú na zvyšujúce sa riziko stretu človeka s medveďom, najmä v prírodnom prostredí.

Žiadosti o regulačný odlov medveďov sú dlhodobo zamietané ako neopodstatnené, čo má vplyv na neúnosný nárast medvedej populácie, čo dokazujú aj fakty výskytu medveďov v oblastiach, ktoré pre tieto šelmy nie sú prirodzené (výskyt v oblasti Senice, Galanty a podobne).

Zvyšujúcou sa početnosťou populácie medveďa hnedého, ako aj nárastom turistiky môžeme predpokladať, že bude dochádzať k čoraz častejším stretom človeka s medveďom. Preto ako odporúčanie nabádame návštevníkov prírody, aby boli obozretní, v prírode sa pohybovali v skupinkách, rozprávali sa, aby medveď spozoroval včas ich prítomnosť a vyhol sa tak kontaktu s človekom. Je dobré, pokiaľ informujeme blízkych, do ktorej lokality ideme na turistiku alebo na huby.

Po výsledku pitvy predpokladáme, že dnešný deň sa zapíše ako prvý známy stret medveďa s človekom, ktorý sa skončil smrťou človeka.

Definitívu k tejto tragédii potvrdí vykonaná pitva, na výsledok ktorej si ešte musíme počkať.

LESY SR lovili v poľovných revíroch, kde sú užívateľom, medveďa hnedého naposledy v roku 2018, kedy sa ulovilo 5 medveďov. V pôsobnosti Odštepného závodu Liptovský Hrádok bol lov medveďa hnedého uskutočnený naposledy v roku 2013, kedy sa ulovili 2 jedince.

Povolenie k ich lovu v posledných rokoch nezodpovedalo požiadavkám LESOV SR, ktoré sa opierali o skutočné stavy tejto šelmy vo svojich poľovných revíroch, vychádzajúc z Programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody SR.

Zdroj: Lesy SR

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.