Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

 

Dňa 21. apríla 2011 podpísali predstavitelia siedmych najdôležitejších streleckých, poľovníckych a športových organizácií Veľkonočné Memorandum slovenskej streleckej verejnosti.
Od 1. mája vchádza na Slovensku do platnosti kontroverzná novela zákona o zbraniach a strelive. Prijatím tejto novely tak vzniká stav, kedy je neoprávnene perzekvovaná skupina vyše 157 tisíc občanov. Najvýznamnejšie strelecké organizácie Slovenska sa pod tlakom udalostí rozhodli podpísať formálny dokument zjednocujúci držiteľov zbraní.
Od nešťastných udalostí v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, sa niektoré politické a spoločenské kruhy snažia na Slovensku za každú cenu obmedziť práva držiteľov zbraní. Radovým občanom vnucujú pocit ohrozenia a vytvárajú  neprirodzenú atmosféru napätia. Deje sa tak v záujme politických ambícií niekoľkých jedincov a lobistických skupín.
 
Najvýznamnejšie strelecké organizácie Slovenska sa pod tlakom tohto stavu rozhodli formálne sa spojiť podpisom Veľkonočného Memoranda:
 
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
 
DOLUPODÍSANÍ SIGNATÁRI,
 
ako zástupcovia širokej streleckej verejnosti, zoskupení združujúcich vlastníkov a držiteľov strelných zbraní, športových strelcov, poľovníkov, zberateľov strelných zbraní a vojenského materiálu, športových streleckých klubov, klubov vojenskej histórie a klubov vojakov v zálohe v záujme presadzovania a obhajovania záujmov streleckej verejnosti, a to tak v zákonodarnej oblasti, ako aj pri aplikácii zákonov orgánmi štátu a verejnej správy, v záujme podporovania a rozvoja streleckého športu, zvyšovania odbornosti a zručností vlastníkov a držiteľov strelných zbraní, podpory vzájomnej informovanosti ako i informovanosti laickej verejnosti a médií na poli zbraní a streliva,
 
TÝMTO SPOLOČNE VYHLASUJÚ,
 
že sa budú zasadzovať o zlepšenie vzájomnej spolupráce za účelom dosiahnutia záujmov uvedených v tomto memorande, koordinovať iniciatívy a postupy najmä v oblasti zákonodarného procesu a konať na spoločný  prospech širokej obce streleckej na Slovensku.
 
Signatári:
 
Konfederácia klubov vojenskej histórie
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní
Slovenská asociácia dynamickej streľby
Slovenská asociácia obrannej streľby
Slovenský strelecký zväz
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenský zväz vojakov v zálohe
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (memorandum-1.jpg)memorandum-1.jpg[fotka]113 kB
Stiahnúť tento súbor (TSMemorandum.pdf)TSMemorandum.pdf[Memorandum]166 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.