Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Uskutočnil sa XI. SNEM SPZ
V Nitre sa dňa 10.júna 2017 uskutočnil XI. SNEM SPZ, na ktorý bolo pozvaných 87 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 56 hostí a 2 zástupcovia médií.
Na nasledujúce funkčné obdobie boli delegátmi s hlasom rozhodujúcim do Prezídia SPZ zvolení: 
  • Ing. Tibor Lebocký, PhD. za prezidenta SPZ
  • JUDr. Jaroslav Puškáč za viceprezidenta SPZ
  • Ing. Róbert Komjáti-Nagy za predsedu osvetovej komisie SPZ
  • Ing. Dušan Krajniak PhD. za predsedu komisie pre poľovníctvo, životné  prostredie a strelectvo
  • Ing. Arpád Figura, PhD. za predsedu ekonomickej komisie  SPZ
  • JUDr. Richard Snopko za predsedu organizačno -  právnej komisie SPZ
  • Ing. Dana Vančurová za predsedníčku dozornej rady SPZ

 Členov dozornej rady  SPZ:

 Pavla Bojtiho

 Ing. Jána Dopjeru

 JUDr. Ladislava Ďorďoviča

 PhDr. Tomáša Duča, MPH

 Ing. Pavol Kuruc

 JUDr. Juraja Procházku

      

 XI. SNEM SPZ potvrdzuje vo funkcii predsedu kynologickej  Rady SPZ

 Ing. Jozefa Jursu, CSc.

 

V prílohe uvádzame dokument s prijatými uzneseniami XI. Snemu SPZ spolu s hlavnými smermi činnosti na nastávajúce funkčné obdobie.

20170610-134027-_MG_3337.jpg20170610-151451-_MG_3513.jpg20170610-151757-IMG_4377.jpg20170610-153249-_MG_3545.jpg20170610-154211-IMG_4391.jpg20170610-160611-IMG_4438.jpg20170610-160652-IMG_4448.jpgDSC_9301.jpgDSC_9302.jpgDSC_9305.jpgDSC_9312.jpgDSC_9318.jpgDSC_9320.jpgDSC_9325.jpgDSC_9329.jpgDSC_9334.jpgDSC_9336.jpgDSC_9345.jpgDSC_9374.jpgDSC_9395.jpgDSC_9397.jpgDSC_9417.jpgDSC_9424.jpgDSC_9429.jpgDSC_9432.jpgDSC_9433.jpgDSC_9434.jpgDSC_9435.jpgDSC_9438.jpgDSC_9439.jpgDSC_9442.jpgDSC_9466.jpgDSC_9474.jpgDSC_9480.jpgDSC_9487.jpgDSC_9492.jpgDSC_9502.jpgDSC_9546.jpgDSC_9549.jpgDSC_9553.jpgDSC_9570.jpgDSC_9590.jpgDSC_9594.jpgDSC_9598.jpgDSC_9599.jpgDSC_9606.jpgDSC_9618.jpgDSC_9630.jpgDSC_9638.jpgDSC_9644.jpgDSC_9664.jpgDSC_9665.jpg

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Xi. Snem SPZ uznesenie .docx)Xi. Snem SPZ uznesenie .docx[Uznesenie XI. snemu SPZ]18 kB
Stiahnúť tento súbor (XI. Snem SPZ, záv.príhovor.pdf)XI. Snem SPZ, záv.príhovor.pdf[záv. príhovor XI. SNEM SPZ prezident]112 kB
Stiahnúť tento súbor (XI. snem Sloven. poľovníckeho zväzu 10.6.2017~.pdf)XI. snem Sloven. poľovníckeho zväzu 10.6.2017~.pdf[Stenografický záznam]778 kB