Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Brigáda 6 zmensenaVážená Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory. Privítali sme Vašu iniciatívu Čistá príroda- čistý revír, ku ktorej sa hlásime. Iniciatívu sme privítali aj preto, že už od roku 2011 sme vyšli podobnou výzvou pre poľovnícke združenia v rámci našej okresnej organizácie SPZ, odkedy pravidelne organizujeme brigády.

Náš poľovný revír Veľký Cer - Lukov má celkovú výmeru 1 523 ha, patrí do poľovnej oblasti malej zveri M VI Nitra, je zaradený do II. kvalitatívnej triedy pre srnčiu, zajačiu, bažantiu a jarabičiu zver. V uplynulom období sme si povinnosti voči vlastníkom pozemkov v našom revíri riadne plnili o zver sa riadne starali, rovnako o životné prostredie na prenajatých pozemkoch. Z vlastnej iniciatívy od roku 2011 organizujeme brigády na čistenie revíru od rôznych odpadkov, čistíme cestičky a chodníky, potoky, jarky a malé jazierko a samozrejme sa staráme o poľovnícke zariadenia. Náš revír možno charakterizovať ako prímestský so silným tlakom negatívneho vplyvu civilizačných faktorov, ako je stres zveri, zvýšená migrácia zveri v poľovnom revíri a s ním susediacich poľovných revírov, čím dochádza k sťaženiu podmienok starostlivosti o zver. Revír je navštevovaný rôznymi osobami a skupinami ľudí rozmanitých záujmov. Dôsledky týchto vplyvov sa snažíme eliminovať predovšetkým osobným prístupom a všetkými dostupnými
zákonnými prostriedkami.

Širokú verejnosť sme oslovili v časti revíru Párovské Háje aj obnovením pamätného kríža na pamiatku historickej tragédie na Fabiánskej doline, kde v septembri r. 1530 Turci zavraždili zajaté malé deti. V dávnejšej minulosti bol postavený na pamiatku tejto udalosti drevený kríž, ktorý bol úplne zničený. Z iniciatívy podpredsedu nášho PZ bol postavený nový a každoročne sa pri kríži koná Svätohubertská svätá omša, ktorej sa zúčastňujú ľudia zo širokého okolia. Po ukončení omše pripravujeme účastníkom tradičný guláš z diviny. Pozitívne môžeme hodnotiť skutočnosť, že návštevníci z vlastnej iniciatívy prinášajú rôzne občerstvenie, koláče, zákusky a iné dobroty, prichádzajú rodiny s deťmi a zotrvajú s nami v družnej debate. Pri príležitosti obnovy kríža a spomienky na tragickú udalosť vydal v roku 2016 podpredseda nášho PZ Anton Ďurech v spolupráci s prof. Ing. Imrichom Točkom, CSc. malú brožúru. /Zašleme poštou/.

A teraz konkrétne k výzve:
• V tomto roku sme organizovali brigádu dňa 30. marca 2019 v častiach revíru Veľký Cer, Párovské Háje a Kynek.
• Celkovo sa jej zúčastnilo 52 účastníkov z radov členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Za dôležité považujem, že sa jej zúčastnili aj malé deti.
• Odpad pozostával z množstva plastov, pneumatík i celých kolies, stavebného odpadu, ďalej obsahoval časti nábytku, rôzne sklo, železo, drôtené pletivo a rôzny iný odpad.
• Za vrchol ľudskej bezohľadnosti a cynizmu pokladáme nález uhynutého, psa- vlčiaka vyhodeného do lesa v jutovom vreci a starej postele vrátane matracov, periny, modliacej knižky... navidomoči po zosnulej starej osobe.
• Obsah naplneného kontajneru mal hmotnosť 2,6 t.
Informujeme Vás tiež, že člen nášho PZ Ing. Gabriel Gubrica zaslal dňa 31.3.2019 do redakcie PaR na zverejnenie informáciu o tejto brigáde aj s fotodokumentáciou.
S pozdravom,
Poľovníctvu zdar !

Ing. Michal Mikač Mgr. Lucia Tatarkovičová
predseda PZ Klokočina Nitra tajomníčka PZ Klokočina Nitra

Brigáda_2_zmensena.JPGBrigáda_3_zmensena.JPGBrigáda_4_zmensena.JPGBrigáda_5_zmensena.JPGBrigáda_6_zmensena.JPGBrigáda_7_zmensena.JPGBrigáda_8_zmensena.JPGBrigáda_zmensena.JPGInformačná_tabuľa_-_tragická_udalosť_z_r._1530_zmensena.JPGPamätný_kríž_zmensena.JPGSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_2_zmensena.JPGSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_3_zmensena.jpgSvätohubertovská_omša_v_poľovnom_revíri_zmensena.JPG

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.