Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

3Poľovnícka spoločnosť Vajnory a jeho aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

Pre našu Poľovnícku spoločnosť Vajnory sa stalo už tradíciou jarné čistenie revíru. Každoročne sa prvý májový víkend zíde kompletne celá 14 členná skupina poľovníkov, aby vyzbierala odpad z tej časti nášho revíru (celková výmera revíru je 1234 ha), ktorá je najviac vystavená znečisťovaniu verejnosťou. Je to takmer 300 ha lesa a vinohradov vajnorského chotára na úpätí Malých Karpát. Táto bratislavská oblasť sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším relaxačným prostredím pre obyvateľov Bratislavy a blízkych obcí. Pod lesom sú chatky, medzi vinohradmi Poľnohospodárskeho družstva zase záhradky, oblasťou vedie cyklotrasa spájajúca Raču, Va jnory a Svätý Jur (Jurava) a naprieč celým územím sú turistické chodníky. Z roka na rok je toto prostredie frekventovanejšie a to sa odráža aj na zvyšovaní znečistenia komunálnym a stavebným odpadom. Okolo lesných ciest a chodníkov vyzbierame z roka na rok čoraz väčšie množstvo plastových obalov a iného ťažko rozložiteľného odpadu. Do vinohradov a na začiatok lesa si zvykli ľudia vyhadzovať nepotrebné zariadenia a stavebnú suť.

Každoročne odtiaľ vyvážame kubíky stavebnej keramiky z prerábania bytových jadier, rozbité sprchovacie kúty, polámané dresy, chladničky. Rovnako, každoročne zbierame opotrebované pneumatiky, čalúnené zariadenia, staré koberce ... a nejde nám do hlavy, že si ľudia dajú ; toľko námahy, aby to všetko povyvážali do lesa, namiesto toho, aby sa oveľa pohodlnejšie a legálne zbavili odpadu na zbernom mieste.

Stupňovanie znečisťovania prírodného prostredia už pociťujeme ako vážny problém nášho revíru, a preto v poslednom období intenzívnejšie hľadáme účinné prostriedky, ako zastaviť tento trend. Zatiaľ to riešime len svojpomocou - zintenzívnením kontroly revíru, najmä v čase zvýšeného pohybu turistov, vo frekventovaných miestach a tam kde sme zaznamenali skládky komunálneho a stavebného odpadu. Upozornením a korektným dohovorom sa snažíme viesť turistov k ohľaduplnosti voči prírodnému prostrediu. Monitorujeme tiež priestory čiernych skládok so zámerom zabrániť vyvážaniu sute do prírody, prípadne nahlasovať príslušným orgánom ŠPZ vozidiel, u ktorých sme zistili, že vozia odp ad do pr írody.

Zároveň zabezpečujeme pre miestnu urbárnu spoločnosť aj protipožiarnu ochranu lesa sústavnými hliadkami. Vďaka tejto prevencii sme v minulom suchom roku nepochybne predišli lesným požiarom, keď sme vo viacerých prípadoch zabránili rozkladaniu ohňa v prostredí, kde bol reálny predpoklad vznietenia porastu.
Ako som už uviedol naša poľovnícka spoločnosť nie je príliš početná a tak sa všetci snažíme v maximálnej miere zapájať do aktivít na ochranu prírodného prostredia nášho revíru.

Ján Panák
Predseda Poľovníckej spoločnosti Vajnory

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.