Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Borina Dvorníky - Bojničky

Bojničky3V rámci Vašej pripravovanej reportáže s názvom Čistá príroda = Čistý revír Vám v mene Poľovníckeho združenia Borina Dvorníky - Bojničky zasielam nasledujúce informácie
Naše PZ obhospodaruje kataster dvoch obcí (Dvorníky a Bojničky), preto sa brigáda zameraná na zber odpadu z prírody uskutočnila v dvoch termínoch. Spomínanú brigádu organizujeme už štvrtýkrát. Dňa 13.4. 2019 sa konal zber odpadu v katastri obce Dvorníky. Okrem našich členov sa jej zúčastnili aj dobrovoľníci, vrátane detí, dokopy približne 20 ľudí. Podarilo sa vyzbierať dva veľkokapacitné kontajnery odpadu najrôznejšieho druhu, hlavne starých pneumatík,paplónov a odpadu z domácností. Druhá časť zberu sa konala dňa 19.4.2019 v katastri obce Bojničky. zúčastnilo sa jej 10 členov nášho PZ, ktorým sa podarilo nazbierať traktorovú vlečku odpadu zloženého hlavne z pneumatík, starých častí automobilov a plastových fliaš.

V mene nášho poľovníckeho združenia by som rád touto cestou poďakoval všetkým zúčastneným a obom obciam za výraznú podporu a pomoc.

 

S pozdravom

Ing. Matej Miklovič
tajomník PZ Borina Dvorníky-Bojničky

 

 

Bojničky1.jpgBojničky2.jpgBojničky3.jpgDvorníky1.jpgDvorníky2.jpgDvorníky3.jpgDvorníky4.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/