Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ SOKOL Plavecký Štvrtok

07Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) už tradične niekoľko rokov organizuje brigádu zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľovnom revíri Plavecký Štvrtok. Tento rok sa akcia konala 13.04.2019, revír čistilo spolu 16 členov PZ, 2 čakatelia na členstvo a 3 sympatizanti poľovníctva. Čistá príroda je dôležitá aj pre viacerých obyvateľov obce Plavecký Štvrtok, ktorí sa taktiež dlhodobo zúčastňujú brigády ku Dňu Zeme. V sobotu prišlo okrem poľovníkov vyčistiť okolie svojej obce ďalších cca 50 ľudí. Firma NAFTA a.s. so sídlom v Plaveckom Štvrtku znova sponzorsky zabezpečila a na vyzbierané smeti poskytla 4 veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa čoskoro zaplnili.

Ďalší vyzbieraný odpad sa vozil priamo do zberného dvora v obci Plavecký Štvrtok. Podarilo sa vyzbierať celkovo 7 kontajnerov smeti rôzneho druhu, od plastových fľašiek, oblečenia, stavebného a komunálneho odpadu,  skla, elektrospotrebičov či autodielov a 1 kontajner plný pneumatík. Počas brigády pomáhali aj mechanizmy od firmy FirstFarms Agra M, s.r.o. Po skončení akcie sa brigádnici zišli v obecnom Kultúrnom dome, kde pre nich pripravili guláš z diviny poľovníci z PZ SOKOL a chutný chlebík poskytla miestna pekáreň Gamapek OK, s.r.o.

Príroda si zaslúži našu pozornosť a pomoc a veríme, že nezodpovedných ľudí, ktorí si nájdu čas a nosia svoj odpad do prírody namiesto do zberných dvorov, bude oveľa menej. Treba si uvedomiť, že ako sa k prírode správame, tak sa nám príroda odvďačí!

Ing. Tamara Štanglerová
tajomníčka PZ SOKOL

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/