Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory zvolalo v zmysle stanov SPK 1. výročný snem SPK. Podľa stanov SPK výročnému snemu predchádzajú rokovania výročných konferencií OPK. V nadväznosti na uvedené v zmysle § 18 stanov SPK a v súlade s pokynmi prezídia SPK zvolá predstavenstvo OPK v Žiline výročnú konferenciu OPK.

Výročnej konferencie sa podľa § 18 ods. 1/ stanov SPK zúčastňujú príslušní delegáti s hlasom rozhodujúcim, zástupca SPK a hostia. Predstavenstvo OPK v Žiline určilo v organizačných pokynoch na prípravu a zvolanie 1. výročnej konferencie OPK v Žiline aj kľúč pre voľbu delegátov volených podľa § 18 ods. 1/ písm. b) stanov 1 – jeden delegát na každých 200 aj začatých členov SPK.
Podľa § 18 ods. 2/ stanov SPK predseda OPK v Žiline zvoláva zhromaždenie členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru. Zhromaždenie sa uskutoční

Dňa 5. 9. 2014 o 15.00 hod. v budove jedálne SAD Žilina, Košická 2 Žilina.

Miesto zhromaždenia je všeobecne známe, veľmi dobre prístupné peši aj vozidlom s možnosťou bezplatného parkovania na parkovisku Hypertesca alebo v menšom množstve priamo pri objekte jedálne odbočením z hlavnej cesty.

Program zhromaždenia:

Informácia o príprave výročnej konferencie OPK
Rozprava
Voľba delegátov na výročnú konferenciu
Ukončenie

Mgr. Viliam Hoferica v.r.
predseda OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka na stretnutie nezaradených.doc)Pozvánka na stretnutie nezaradených.doc[Pozvánka .doc]245 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.