Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Predstavenstvo OPK Martin Vás týmto pozýva dňa 27.10.2014 o 15,30 hod na I. výročnú konferenciu OPK Martin ktorá sa uskutoční v  reštaurácii Čierna pani v Martine

Program:

1./ Otvorenie -schválenie programu konferencie

2./ Voľba komisii, mandátovej, volebnej, návrhovej, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba pracovného predstavenstva

3./ Správa mandátovej komisie

4./ Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

5./ Správa o činnosti predstavenstva OPK Martin za predchádzajúce volebné obdobie

6./ Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2014 vo výdajovej a príjmovej časti k 30.9.2014

7./ Správa o činnosti Dozornej rady za predchádzajúce funkčné obdobie

8./ Správa o činnosti Disciplinárneho senátu za predchádzajúce funkčné obdobie

9./ Predstavenie kandidátov do predstavenstva OPK Martin, Disciplinárnej komisie a Dozornej rady

10./ Diskusia

11./ Voľba predsedu OPK, členov predstavenstva, predsedu Dozornej rady a jej členov, predsedu Disciplinárneho senátu a jej členov

12./ Voľba delegátov a náhradníka na Snem SPK

13./ Schválenie plánu hlavných úloh a investičných zámerov na nasledujúce funkčné obdobie

14./ Návrh na uznesenie

15./ Záver

 

Maršala Pavol,Predseda OPK Martin 

Badová Zuzana, Vedúci kancelárie OPK Martin

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výročna konferencia OPK Martinl.doc)Výročna konferencia OPK Martinl.doc[Pozvánka .doc]199 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.