Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Obvodná poľovnícka komora Skalica Vás pozýva na II.VÝROČNÚ KONFERENCIU OBVODNEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORY

ktorá sa uskutoční 16. septembra 2019 o 16,00 hod.  v reštaurácii na „ŠPICI“ HOLÍČ, Kátovská 25

 

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o činnosti predstavenstva OPK a návrh plánu hlavných úloh OPK
6. Predstavenie kandidátov do orgánov OPK
7. Diskusia
8. Voľba orgánov OPK Skalica, delegátov a náhradníka na Snem SPK
9. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
10. Schválenie plánu hlavných úloh OPK Skalica
11. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
12. Záver
-----------------------------------------------------
Súčasťou tejto pozvánky je
Prezentačný lístok rokovania OPK.
Bez neho je pozvánka neplatná!

Ing. HONZA Marian, CSc, v. r.
predseda OPK Skalica

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozvánkaSI.docx)pozvánkaSI.docx[pozvánka]15 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.