Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Pozývame Vás na II. výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Topoľčany, ktorá sa uskutoční dňa 27. 09. 2019 (piatok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Topoľčanoch (na prízemí).

 

Program II. výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Topoľčany

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov, pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, 
 4. Správa o činnosti predstavenstva OPK Topoľčany od I. výročnej konferencie OPK Topoľčany. Schválenie hlavných smerov činnosti OPK Topoľčany do budúcich období
 5. Správa dozornej rady OPK Topoľčany o činnosti a hospodárení OPK Topoľčany
 6. Prestávka
 7. Diskusia
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Voľby menovite
  • Predsedu OPK Topoľčany
  • Podpredsedu OPK Topoľčany
  • Vedúceho kancelárie OPK Topoľčany
  • Predsedu poľovníckej komisie OPK Topoľčany
  • Predsedu ekonomickej komisie OPK Topoľčany
  • Predsedu streleckej komisie OPK Topoľčany
  • Predsedu osvetovej komisie OPK Topoľčany
  • Predsedu kynologickej komisie OPK Topoľčany
  • Predsedu dozornej rady a 2 členov OPK Topoľčany
  • Predsedu disciplinárnej komisie a 4 členov OPK Topoľčany
  • Troch delegátov a ich náhradníkov na II. výročný snem SPK
 10. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
 11. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia II. výročnej konferencie OPK Topoľčany
 12. Záver 

S pozdravom

Jozef Beňo v.r. 
predseda OPK   

Ing. Adrián Matejovič
ved. kancelárie OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (IMG_20190906_0001.pdf)IMG_20190906_0001.pdf[pozvánka]680 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.