Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

   OPK Považská Bystrica dostala emailom list, ktorý bol zaslaný predstaviteľom vlády SR a predsedovi NR SR loveckým spolkom PRIBINA.

   Na začiatku sa predstavíme, sme organizácia , ktorá zastrešuje poľovníkov v pôsobnosti okresu Púchov a Považská Bystrica. Naša OPK eviduje 1271 poľovníkov, ktorí sú všetci členmi Slovenského poľovníckeho zväzu, nemáme ani jedného člena zo spolku Pribina alebo inej poľovníckej organizácie. 
   V roku 2009, keď vznikla potreba novelizovať zákon o poľovníctve a zákon určil ako vznikne Slovenská poľovnícka komora naša RgO SPZ zvolala zvolených zástupcov všetkých PZ, PO, ŠL a samozrejme všetkých neumiestnených členov SPZ, ktorí si zvolili svojich zástupcov do orgánov OPK. Organizačne, finančne, legislatívne i vlastným umom a voľným časom pomohli členovia SPZ zrealizovať to, čo nový zákon o poľovníctve ukladá. Vyčíta sa nám vlastne to, načo sme hrdí, že členovia SPZ držali spolu pri realizovaní založenia SPK, že sme sa zomkli, aby sme mali na mysli čo je pre nás prvoradé, ochrana našej zveri, geofondu, životného prostredia, výchova detí a mládeže k citlivosti k našej prírode.
 
   V našej OPK od jej vzniku naozaj vyberáme členské od PZ ,PO , ale každý rok nakupujeme z týchto prostriedkov liečivo, ktoré dávame spracovať a spolu so soľou pre zver zadarmo expedujeme  na všetky PZ, PO. 
 
   Organizujeme skúšky a preškolenia pre členov OPK prvotného veterinárneho vyšetrenia zveri, aby členovia nemuseli cestovať do Košíc, dokonca časť nákladov sme hradili z prostriedkov OPK.. Spolok Pribina nám vyčíta , že naša organizácia vydáva PL o 100 % drahšie oproti minulosti, vychádza zo všeobecne zvýšených nákladov i v iných oblastiach nášho života.
Pre informáciu poľovnícke lístky sa predlžujú  na päť rokov, teda pri 1271 členov našej OPK je to ročne približne 255 predlžujúcich členov / sú roky silnejšie, ale i slabšie/ ktorí zaplatia 20 € za PL. Spolu to pre našu organizáciu prinesie 5100 € z toho 20 % /1020 €/ ide na účet SPK. Zostane nám cca 4000 €. Zamyslime sa dá sa z takýchto finančných prostriedkov obohaťiť, keď platíme kanceláriu, pracovníka, energie, preukazy, fólie, kancelárske potreby a všetky akcie a aktivity, ktoré spomenieme nižšie.
 
   V liste pánov zo spolku Pribina sa píše, že na OPK pracujú dvaja-traja pracovníci. Na našej OPK P.Bystrica pracuje 1 pracovník, ktorý vydáva PL a zabezpečuje všetky práce potrebné, aby fungovala organizácia, ktorá má 1271 členov. Do týchto prác patrí spolupráca s členmi predstavenstva OPK, rady OPK, disciplinárneho senátu, dozornej rady, ktorí všetci pracujú vo funkciách dobrovoľne a zadarmo. 
 
   V zime, keď všetci poctiví poľovníci popri svojich zamestnaniach každý deň stúpajú do lesa prikrmovať zver, nosia na chrbtoch i na autách krmivo do krmelcov sa niekto realizuje písaním listov a osočovaním ľudí, ktorí zadarmo a vo svojom voľnom čase pracujú v prospech poľovníkov, ale i nepoľovníkov.
Každoročne organizujeme kurzy vzdelávania našich členov , v spolupráci so štátnou správou vyškolíme nových poľovných hospodárov. Zaviedlo sa vydávanie PL cez internet  „na počkanie“, vykonávame kontrolné streľby členov OPK, kde im pomáhame s nastreľovaním ich zbrane pred poľovníckou sezónou, finančne zabezpečujeme regionálnu súťaž detí  - KMPP v spolupráci s RgO SPZ. Finančne sme sa podieľali i na organizovaní  „celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu“.Súťaž trvala 3 dni, za účasti zahraničných súťažiacich. Neuvažovali sme pri tom či pomáhajú pri práci členovia SPZ alebo OPK, pomáhali sme ako „poľovníci  okresu P.Bystrica a Púchov“, aby všetci zúčastnení odišli od nás spokojní, že sme všetci niečo spravili pre dobré meno poľovníkov z nášho regiónu.  
 
   Každoročne organizujeme chovateľské prehliadky, ktoré sú finančne náročné pri uskladňovaní trofejí pred i po hodnotení hodnotiteľskou komisiou, priestory na samotnú výstavu ,doprovodné akcie a pod. Väčšina týchto aktivít robíme soboty a nedele, kde sa snažíme pritiahnuť mladých ľudí, bez nároku členov na mzdu.
 
   Teraz sa pýtame, akou prácou sa prezentujete páni  zo spolku Pribina, koľko akcií prospešných pre svojich členov ste zorganizovali, aký prínos mali Vaši členovia z Vašej práce . Skúste s nami spolupracovať a nie nás stále osočovať, viete koľko vážených ľudí vo svete poľovníctva a odborníkov z našich radov staviate do pozície ako píšete „organizovanej zločineckej skupiny“, je to zámer, nevedomosť, alebo obyčajný úmysel zničiť niečo čo funguje i napriek spochybňovaniu poľovníckeho spolku Pribina.
 
Ostávame s pozdravom
„Poľovníci OPK P.Bystrica“
 
 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.