Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Ako občan tohto smiešneho štátu týmto uplatňujem sťažnosť na porušovanie  nasledovných zákonov, a to :

 
- zákona na  ochranu prírody  - konkrétne sa jedná  o domáce mačky , ktoré sa v areáloch  veľkovýrobných poľnohospodárskych stredísk (hospodárskych dvorov) úplne nekontrolovane množia a zaplavujú tým celé blízke aj vzdialené okolie ,čím dochádza k obrovským škodám na drobnej avifaune, pretože tieto mačky nikto nekŕmi a musia sa o seba a svoje nikým a ničím nekontrolovane sa šíriace potomstvo samé postarať
- zákona o veterinárnej starostlivosti, pretože o tieto mačky,úplne voľne sa množiace a pohybujúce vo veľkých  areáloch poľnohospodárskych podnikov, sa po veterinárnej stránke nikto nestaráä(ani len dehelmintácia), čím sa z nich stávajú šíritelia najrôznejších parazitov a nákaz , pričom tým b.....(pardón géniom) v parlamente treba oplieskať o hlavu fakt, že   mačka domáca je hlavný vektor prenosu besnoty z prírody do ľudských sídiel (čo tak prenos vírusu besnoty na dojnice , ktorých mlieko pijú naše malé nevinné dietky ?!)
- zákona o ochrane zvierat , keďže mačka domáca je tvor domáci ,ktorý má mať tak ako každé domáce zviera svojho držiteľa , ktorý sa má oň nielen postarať ale je zaň a za ním ev.spôsobené škody  zodpovedný
 
Preto som za to, aby : 
- sa orgány štátnej veterinárnej správy okrem KMO začali vážne zaoberať aj mačkou domácou  vo veľkovýrobných poľnohospodárskych areáloch   , ako veľmi pravdepodobným vektorom besnoty , nariadili ich pravidelný odchyt a umiestnenie v útulkoch resp. iné humánne riešenie ,napríklad rozdať ich signatárom petície za ochranu mačiek, vybudovať pre ne záchranné stanice pri jednotlivých ochranárskych inštitúciách a pod.   
- bol opätovne povolený odstrel túlavých mačiek poľovníkmi 
- pre  evidenciu domácich mačiek bolo zavedené povinné čipovanie 
- pokiaľ by bola ďalej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu ulovená čipovaná mačka, tak jej majiteľa treba exemplárne sankcionovať a celú domácnosť podrobiť hygienickej kontrole a riadnej dezinfekcii
 
                                                                                                                                                                                                   Ing.Jaroslav Ď., Martin
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.