Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

25. ročník výstavy FeHoVa

V termíne 15-18.februára 2018 sa uskutočnil už 25. ročník medzinárodnej výstavy FeHoVa, ktorá sa s tradíciou koná v Budapešti na výstavisku HungExpo, kde sa predstavilo viac ako 200 vystavovateľov.

Na slávnostnom otvorení výstavy, ktorého sa zúčastnili viacerí zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory privítali hostí a vystavovateľov p. Zsolt Semjén podpredseda maďarskej vlády, p. Sándor Fazekas – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Maďarskej republiky a p. George Aman – prezident CIC. Ako čestný hosť výstavy sa predstavilo Rumunsko, ktoré vo svojej expozícii vystavovalo rôzne zaujímavé trofeje. Boli to napríklad svetový rekord medveďa a kamzíka ale aj národné rekordy iných druhov zveri. Medzi nimi boli tiež viaceré trofeje známeho rumunského politika Nicolae Ceaușescu.

Počas výstavy sa konalo medzinárodné hodnotenie trofejí hodnotiteľskou komisiou CIC, ktorej predsedal p. Tibor Lebocký – prezident Slovenskej poľovníckej komory a hodnotenie viedol p. Imrich Šuba –riaditeľ kancelárie SPK. Na tomto fóre boli obodované viaceré slovenské trofeje srncov, daniel a na verejnom hodnotení priamo na pódiu aj jeleň ulovený v CHPO Poľana. V dňoch 15-16.2.2018 sa uskutočnil výkonný výbor CIC, ktorého sa zúčastnila p. Soňa Chovanová  Supeková – viceprezidentka pre správu zdrojov SPK a uskutočnilo sa tiež koordinačné fórum CIC pre strednú a východnú Európu, ktorého sa zúčastnil p. Imrich Šuba.

Veľmi úspešný program prilákal na výstavisko veľké množstvo návštevníkov. Za posledné roky sa stala výstava FeHoVa jednou z najznámejších v strednej Európe. Tento rok boli návštevníkom v poľovníckom pavilóne predstavené významné historické trofeje ulovené v karpatskej kotline a tiež doposiaľ len vzácne prezentovaná expozícia trofejí Safari Club International. Nechýbala ani veľmi pútavá výstava raritných srncov od Bélu Hidvégiho. Po Slovensku a Rumunsku by sa na budúci rok ako čestný hosť výstavy mala predstaviť ďalšia krajina  a to susedná Česká republika.

V sobotu sa v sprievodnom programe predstavili na medzinárodnej súťaži vo vábení jeleňov  naši vábiči delegovaní Slovenskou poľovníckou komorou. V celkovej konkurencii  23 súťažiacich zo Slovinska a Maďarska dôstojne reprezentovali Slovensko a umiestnili sa nasledovne: Miroslav Poliček – 5. miesto, Ing. Ján Šimurda – 6. miesto a Ing. Jaroslav Mlynárik – 13. miesto. V medzinárodnej jury, ktorá hodnotila výkony súťažiacich bola za Slovensko delegovaná p. Martina Hustinová. Podrobnú výsledkovú listinu môžete nájsť v prílohe pod článkom. Prvé miesto po rozstrelovej disciplíne starý hľadajúci jeleň získal Urban Kosir zo Slovinska, ktorý zároveň získal cenu aj za najlepšieho juniora súťaže. Počas prestávky pred vyhlásením výsledkov súťaže vo vábení jeleňov sme dostali na hlavnom pódiu priestor na pozvánku Hudba lesa, ktorou spoločne p. Štefan Engel a p. Veronika Vallová pozvali prítomných na ME vo vábení jeleňov 1.9.2018 vo Sv. Antone a ME poľovníckych trubačov 29.9.2018 v Levoči.

Naše poďakovanie patrí klubu maďarských poľovníčok – Diana za milé prijatie na ich stánku a tiež p. Monike Khernovej a p. Norbertovi Sántovi za pomoc pri tlmočení.

Za účastníkov delegácie Ing. Veronika Vallová

Verejná ukážka hodnotenia trofejí na hlavnom pódiu výstavy FeHoVa: https://www.facebook.com/cicwildlife/videos/1521915587924768/

1_zmensena.jpg2_zmensena.jpg3_zmensena.jpg4_zmensena.jpg5_zmensena.jpg6_zmensena.jpg7_zmensena.jpg8_zmensena.JPG9_zmensena.JPG10_zmensena.JPG11_zmensena.JPG12_zmensena.JPG13_zmensena.JPG14_zmensena.JPG15_zmensena.JPG16_zmensena.JPG17_zmensena.JPG18_zmensena.JPG19_zmensena.JPG20_zmensena.JPG21_zmensena.JPG22_zmensena.JPG23_zmensena.JPG24_zmensena.JPG25_zmensena.JPG26_zmensena.JPG27_zmensena.JPG28_zmensena.JPG29_zmensena.JPG30_zmensena.JPG

Attachments:
Download this file (Bőgőverseny 2018fehova.xls)Vysledkova_listina_vábenie_jeleňov[Výsledovka_vábenie]1127 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/