Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

sporting clays cliparts 29

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom
v spolupráci s
Mestom Banská Štiavnica
Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica,
Slovenským poľovníckym zväzom, Regionálnou organizáciou Stredné Pohronie usporiadajú
XL. ročník verejnej streleckej súťaže
„ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“
v malokalibrovom štvorboji M – 800 a VI. ročník „ MEMORIÁLU Ing. LAMBERTA JOKLA“ v OS 80

dňa 26. augusta 2018
na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Predseda: Ing. Slavomír Kicko - predseda OPK
Riaditeľ Róbert Gazdík - predseda streleckej komisie OPK
Hlavný rozhodca Ing. Ladislav Kružíc – člen streleckej komisie pri OPK
Rozhodcovia členovia streleckej komisie
Pokladník Ing. Miroslav Garaj
Lekárska služba MUDr. Daniel Kindernay

ČASOVÝ ROZPIS:
Nedeľa dňa 26.08.2018
od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich
od 7.15 hod. do 9.00 hod. – tréning a vylosovanie poradia
9.15 hod. – začiatok súťaže
15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien

 

POPIS DISCIPLÍN A PODMIENKY:
a.) Strelecké disciplíny guľové: M - 800
- líška sediaca redukovaná: - na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v ľahu
- srnec redukovaný: - na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;
- kamzík redukovaný: - na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;
- diviak redukovaný: - na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji bez opory;

b.) Broková disciplína na asfaltový terč: OS - 80
- strieľa sa na oblúkovom strelisku na 4 x 20 asfaltových terčov;
- farba asfaltových terčov, ktoré budú v súťaži použité – oranžová farba;

Predaj nábojov nie je zabezpečený. Strieľa sa za každého počasia podľa pravidiel streleckého poriadku a týchto propozícií. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny s ktorou budú pretekári vopred oboznámení. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“. Parkovanie vozidiel je zabezpečené na strelnici.
Na základe streleckého poriadku je možnosť získania u pretekárov v kategórii OS-80, na základe dosiahnutých výsledkov – MS – 75-80, I. VT – 70-74, II. VT – 63-69, III. VT – 56,62 a v kategórii M-800 - MS – 791-800, I. VT – 766-790, II. VT – 741-765, III. VT – 720-740. Pre najlepších troch strelcov v oboch disciplínach budú pripravené diplomy, poháre a vecné ceny. Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.
V prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrielaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

Obhajca titulu z roku 2017: M 800 – Rastislav Štrama– 797/800 bodov – po rozstrele;
OS 80 – Igor Solnica – 78/80 terčov;

PODÁVANIE PROTESTOV:

Strelec môže protestovať len za svoju osobu alebo vedúci družstva za členov družstva. Po skončení súťaže sa môže podať jury alebo hlavnému rozhodcovi protest najneskôr do 15 minút po vyhlásení výsledkov ( 15 minút po vydaní terčov). Po tomto čase sa ani oprávnený protest neprerokováva. Protest sa musí podať písomne a ten, kto protest podáva, musí súčasne zaplatiť poplatok 10 €, ktorý sa mu vráti ak sa protestu vyhovie. Pri zamietnutí protestu táto čiastka prepadá v prospech usporiadateľa. Pri oprávnenom proteste, ktorý vedie k zmene pôvodného rozhodnutia o poradí a vplýva na pridelenie ceny, má strelec ( družstvo), v ktorého prospech bol protest vybavený, nárok na jej vydanie.

Vklady strelcov: M- 800 OS - 80 _________________________________________________________________
tréning 1,00 ,- € 5,00 ,- €
pretek 15,00 ,- € 20,00 ,- €
družstvo 2,00 ,- € ...

S pozdravom
Ing. Slavomír Kicko
Predseda OPK Žiar nad Hronom

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka a propozície - Zlatá puška mesta Ban~.pdf)Pozvánka a Propozície[zlata_puška_memorial_L_Jokla]1948 kB