Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

13. Lesnícke dni v Bratislave

3 1 zmensenaV nedeľu 28.4.2019 sme sa spolu s Klubom slovenských poľovníčok mali možnosť zúčastniť Lesníckych dní v Bratislave, ktoré sa konali už po 13.krát na Partizánskej lúke na Železnej studničke. V rámci osláv Dňa Zeme si organizátori pre návštevníkov pripravili aktivity súvisiace s informovaním o lesníckej práci a zamerané boli aj na ochranu prírody. Návštevníci si mohli vyskúšať tvorivé dielne, pílenie dreva, zážitkové učenie, ako aj pocitový chodník. Čakalo na nich tiež vystúpenie sokoliarov či ukážky včelárstva a rezbárstva. Podujatie bolo zamerané sú na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Najmenších návštevníkov zaujali napríklad ukážky práce poľovníkov, spoznávanie veku stromu podľa letokruhov, ale aj exkurzia po náučnom chodníku spojená s poznávaním stromov. Bol to mimoriadne náročný deň, pretože návštevnosť aj počet detičiek bol vďaka slnečnému počasiu vynikajúci. Deti, ale aj veľa rodičov sa v našom stánku dozvedelo mnoho nového zo života zvierat, učili sa poznávať ich zvukové prejavy, stopy, či to, ako jednotlivé zvieratká vyzerajú v skutočnosti.

Ďakujeme Mestským lesom v Bratislave, že sme mohli byť účastní na takejto peknej akcii a všetkým, ktorí nás navštívili!
Veríme, že sa budeme môcť tohto podujatia zúčastňovať aj v ďalších rokoch.

Autor: M.Hustinová
Foto: E.Mikulášová Nagyová, M.Hustinová, K.Nemčíková

1_1_zmensena.jpg1_2_zmensena.jpg1_3_zmensena.jpg1_4_zmensena.jpg2_1_zmensena.jpg2_2_zmensena.jpg3_1_zmensena.jpg3_2_zmensena.jpg3_3_zmensena.jpg3_4_zmensena.jpg3_5_zmensena.jpg4_1_zmensena.jpg4_2_zmensena.jpg4_3_zmensena.jpg4_4_zmensena.jpg4_5_zmensena.jpg4_6_zmensena.jpg4_7_zmensena.jpg4_8_zmensena.jpg4_9_zmensena.jpg4_10_zmensena.jpg5_1_zmensena.jpg5_2_zmensena.jpg5_3_zmensena.jpg5_4_zmensena.jpg5_5_zmensena.jpg5_6_zmensena.jpg5_7_zmensena.jpg6_1_zmensena.jpg6_2_zmensena.jpg6_3_zmensena.jpg6_4_zmensena.jpg6_5_zmensena.jpg6_6_zmensena.jpg6_7_zmensena.jpg6_8_zmensena.jpg7_1_zmensena.jpg7_2_zmensena.jpg7_3_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/