Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Českomoravská myslivecká jednota, Slovenský poľovnícky zväz, redakcia časopisu Myslivost,  redakcia časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, Klub fotografů přírody při ČMMJ, Slovenský klub fotografov prírody pri SPZ vyhlasujú aj pre rok 2013 spoločnú fotosúťaž pre Slovákov a Čechov Zlatý jeleň Slávy Štochla.  Súťaž v tomto roku organizuje česká strana a aj súťažné snímky a prihlášky bude preto potrebné zaslať do Čiech na adresu a do termínu uvedené v priložených propozíciách.

minuloročné fotky:

www.polovnickakomora.sk/spk/aktualne/podujatia/ine/142-vysledky-sutaze-zlaty-jelen-slavy-stochla-2012.html

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (propozicie_ZJ_2013.doc)propozicie_ZJ_2~.doc[propozície]98 kB